Aanmelden

Het Orion Lyceum werkt met een aannamecommissie. Deze onderzoekt zorgvuldig of een leerling die zich ingeschreven heeft, kan worden toegelaten.

Uw kind komt voor aanmelding bij het Orion Lyceum in aanmerking als het een positief havo/vwo-advies heeft van de basisschool.
 
Wij hechten vooral belang aan het advies van de basisschool en de uitkomst van het intakegesprek. Het doel van beide is zo goed mogelijk zicht te krijgen op de mate waarin uw kind een succesvolle schoolloopbaan binnen onze bijzondere onderwijsaanpak kan doorlopen. 

Procedure aanmelden brugklas

Aanmeldingsformulier

Keuzeformulier

Webdesign: Webgrades