Loting?

De scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe zij met de toelating van leerlingen omgaan. In het geval van overaanmelding kunnen de scholen kiezen voor een lotingsprocedure. In bijgaande documenten leest u welke afspraken hierover zijn gemaakt voor het schooljaar 2016 – 2017.
Aanmeldingsprocedure Breda 2016-2017
Keuzeformulier bij de aanmelding brugklas 2016-2017

  

Het Orion Lyceum doet mee aan de loting. Orion maximeert op 40 leerlingen. 
Een leerling die volgens de aannamecriteria aanneembaar is, wordt geplaatst.
De aannamecommissie beslist welke leerlingen aanneembaar zijn.

Webdesign: Webgrades