Meest gestelde vragen

Algemeen

Is het Orion Lyceum een laptopschool?

We leven in de 21ste eeuw. Natuurlijk werken al onze leerlingen met een laptop. Daarnaast gebruiken we ook ‘gewoon’ boeken.

Zijn er op het Orion Lyceum buitenschoolse activiteiten?

Ja, er zijn buitendagen en leergebiedoverstijgende reizen waar je de wereld kan ontdekken. Je gaat op Orion nooit zomaar op reis, we willen echt ons best doen om jou zoveel mogelijk te leren. Verdere informatie is te vinden op deze website in ‘onze schatkamer’.

Mag ik ook zelf kiezen welke leergroepbegeleider ik wil?

Je mag een voorkeur opgegeven bij welke leergroepbegeleider je wil, maar we kunnen niet beloven dat je bij hem/haar in de leergroep komt.

Mag ik kiezen bij welke leergroep ik wil?

Je mag een voorkeur aangeven in welke leergroep je graag zou willen. We kunnen helaas niet beloven dat jouw keuze uitkomt.

Krijg je instructie van docenten en leergroepbegeleiders?

Jazeker! Natuurlijk krijg je instructie over de opdrachten en het onderzoek. Ook in lessen zijn er instructiemomenten. Bovendien staan alle opdrachten in de ELO (uitleg hieronder) van Magister. Daar kunnen je ouders ook inzien welke opdrachten je moet doen. Dit neemt niet weg dat leerlingen ook genoeg ruimte hebben om zelf dingen te onderzoeken en bestuderen.

Hoe weten we dat leren op het Orion Lyceum ook voldoende kwaliteit heeft?

We zijn trots op onze jongste examenresultaten. Onze leerlingen scoorden bij veel vakken boven het landelijk gemiddelde. Onderzoekers van Capgemini vonden dat onze school in positieve zin opviel in vergelijking met veel andere scholen. Ook de onderwijsinspectie onderschreef de bevindingen van Capgemini. Men vindt dat Orion in een hele positieve ontwikkeling zit. Maar kwaliteit is zoveel meer. Op Orion willen we ook voortdurend van leerlingen, ouders en personeel weten wat ze kwaliteit vinden. Hier organiseren we speciale bijeenkomsten voor.

Moeten leerlingen op het Orion Lyceum altijd zelfstandig werken?

Nee, leerlingen werken ook samen aan onderzoek of andere opdrachten.

Waarom is het Orion Lyceum een bijzonder schoolconcept?

''De meeste ideeën over onderwijs  zijn niet nieuw,
maar niet iedereen kent de oude ideeën''
(Euclides, Grieks wiskundige en filosoof; 430-360 v. Chr)

Het Orion Lyceum heeft naast uren voor‘gewone’ vakken ook uren waarin leerlingen aan hun onderzoek werken vanuit hun eigen interesses en passie. Binnen de leergebieden werken de verschillende vakken samen. Ook werken onze leerlingen aan hun autobiografie. Er zijn keuzecursussen en Studium Generales (waarin er speciale gastdocenten komen). En leren doe je niet alleen op school. Daarom organiseren we binnen/buitendagen en leergebiedoverstijgende weken. We samen op zoek naar wie jij bent en wat jij kunt.

Vanuit welke visie is het Orion Lyceum ontwikkeld?

Het onderwijs op het Orion Lyceum gaat uit van het respect voor de eigenheid van de leerling. In alle leerjaren geeft een leerling hier vorm aan door het kiezen van eigen onderzoeksvragen binnen leergebieden en thema's. Je leert hoe je een onderzoek goed kunt uitvoeren en presenteren. De leergroepbegeleiders en docenten helpen hen deze zoektocht goed uit te voeren. Dit gaat hand in hand met onderwijs in alle vakgebieden. Op deze manier worden onze leerlingen goed voorbereid op hun eindexamen.

Wat vinden de vervolgopleidingen op MBO-, HBO en universitair onderwijs van het Orion Lyceum?

Leerlingen verlaten de school met een regulier diploma, daarmee kunnen ze op iedere MBO, HBO en Universitaire opleiding starten. Kijk naar de filmpjes van oud-leerlingen van het Orion Lyceum. Zij kunnen perfect uitleggen hoe het hen nu vergaat op hun vervolgopleiding. Bekijk ook het filmpje van onze oud-leerlingen!

Zijn de kosten voor ouders hoog?

De ouderlijke bijdrage voor schooljaar 2014-2015 is 220 euro. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor keuzecursussen en leergebiedoverstijgende weken. De exacte kosten staan vermeld in de schoolgids.

Wat doet een leergroepbegeleider?

Een leergroepbegeleider heeft een leerling in de onderbouw vier keer in de week anderhalf uur, tijdens leerplantijd. In deze tijd begeleidt de leergroepbegeleider de leerling met het onderzoek, de autobiografie en helpt met studievaardigheden. Ook is er tijdens leerplantijd aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe ziet een lesdag op het Orion Lyceum eruit?

Vier dagen in de week heb je leerplantijd waarin je aan je onderzoek, je autobiografie of andere opdrachten werkt. Verder heb je vaklessen. Op vrijdag zijn er Orion uren waarin er keuzecursussen, Orion Cinema of Studium Generales zijn.

Krijgt een leerling huiswerk?

Ja, een leerling krijgt huiswerk.

Wordt er getoetst?

Ja, er worden toetsen gegeven. Maar ook deelvragen bij het onderzoek, opdrachten, werkstukken en creatieve opdrachten zijn manieren van toetsen op het Orion Lyceum.

Zijn er toetsweken?

Ja, in de bovenbouw zijn er drie toetsweken per jaar. In de onderbouw is er alleen in de laatste periode van leerjaar 3 een toetsweek. Op deze manier kun je al een beetje wennen aan de manier van toetsen in de bovenbouw.

Wat is ELO?

ELO is de elektronische leeromgeving. Het is een onderdeel van Magister waarin alle informatie, opdrachten en huiswerk staat. Alle opdrachten voor alle vakken voor heel het jaar staan in ELO.

Aanname:

Wat bepaalt de toelaatbaarheid op het Orion Lyceum?

We praten met de juf of meester van de basisschool, kijken naar het leerlingvolgsysteem en het drempelonderzoek. Op basis van alle gegevens neemt de aannamecommissie een beslissing.

Welke leerlingen zijn op het Orion Lyceum toelaatbaar?

In principe zijn alle leerlingen die voldoen aan de aannamecriteria toelaatbaar. Is er een bespreekzone? Niet alleen de cito is belangrijk, maar ook alle andere gegevens die we van de basisschool krijgen.

Kan een kind dat 7/8 jaar regulier onderwijs gevolgd heeft aarden op het Orion Lyceum?

Ja, iedere leerling die bewust voor ons bijzondere concept kiest, kan aarden op het Orion Lyceum.

Worden leerlingen qua niveau van elkaar gescheiden?

Leerlingen worden geplaatst in een havo/ vwo stroom. Na twee brugjaren volgt een leerling een havo- of vwo-route. Deze leerlingen zitten ‘gewoon’ bij elkaar in één groep. En dat gaat prima.

Zorg:

Is het Orion Lyceum ook geschikt voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie?

Ja, op het Orion Lyceum krijg je dezelfde faciliteiten voor dyslexie en dyscalculie zoals de overheid het voorgeschreven heeft. Deze faciliteiten worden met de leerling en de ouders besproken en afgestemd.

Is het Orion Lyceum ook geschikt voor autistische leerlingen?

In het verleden is gebleken dat het van de mate en vorm van autisme afhangt of een autistische leerling past op het Orion Lyceum. De aanname commissie neemt de aanmelding serieus in overweging. Deze maakt afspraken met ouders, school van herkomst en eventuele ambulante begeleiders. Aan de hand van alle informatie zal de aannamecommissie een zorgvuldige beslissing nemen.

Is het Orion Lyceum ook geschikt voor leerlingen met een lichamelijke beperking?

Leerlingen met een lichamelijke beperking, die voldoen aan de aannamecriteria kunnen aangenomen worden. Ouders moeten wel in overweging nemen dat de school niet beschikt over een lift.

Hoe wordt er met faalangstige kinderen omgegaan?

Leergroepbegeleiders ondersteunen de faalangstige leerlingen. Mocht de faalangst heel groot zijn, weten naar welke deskundige begeleiders we de leerlingen kunnen doorverwijzen.

Hoogbegaafdheid:

Is het Orion Lyceum speciaal een school voor hoogbegaafde leerlingen?

Nee, het Orion Lyceum is niet speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. Wel is gebleken is dat het onderwijsconcept van het Orion Lyceum aansluit bij de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. Indien nodig is er een specialiste voor hoogbegaafde leerlingen in huis. De kosten daarvan zijn voor de ouders. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinator, Mireille Rijnders.

Webdesign: Webgrades