Waarom Orion?

Vaklessen in leerateliers

Op het Orion zijn klaslokalen als leeratelier ingericht. Tijdens de onderbouw volgen leerlingen hier de vaklessen. In het leeratelier werken ze afwisselend aan instructietafels, zelfwerkplekken en verdiepingsplekken. De docent krijgt hulp van andere docenten, onderwijsassistenten en stagiaires. Dit onderwijsmodel maakt het Orion lyceum uniek.


We hebben ons onderwijsmodel vernoemd naar de schilder Rembrandt. Hij was natuurlijk een technisch begaafde kunstschilder. Maar grote schilderijen als De Nachtwacht maakte hij niet alleen. In zijn atelier werkte hij samen met gezellen aan zijn meesterwerken.


Werken als Rembrandt

Dankzij ons onderwijsmodel kunnen we lessen op vier niveaus aanbieden, die we van elkaar onderscheiden met kleuren. Lessen waarbij leerlingen instructie nodig hebben, volgen ze op niveau geel of groen. Lessen die ze zelfstandig aankunnen, volgen ze op blauw of rood. Er zijn altijd voldoende leerkrachten om hen verder te helpen. Een leerling op het Orion Lyceum leert elk vak op de manier die het best bij hem of haar past.


Tevredenheid, welbevinden en diploma

Het Orion Lyceum scoort landelijk bovengemiddeld op het gebied van leerling- en oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.


De afgelopen jaren behaalden we regelmatig een slagingspercentage van 100% voor havo en vwo.

Webdesign: Webgrades