Decanaat


De decaan op het Orion Lyceum houdt zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze en begeleidt leerlingen bij hun keuzemomenten. Zij voert in samenwerking met de lgb'er gesprekken met leerlingen over hun wensen en ambities. Zo ontwikkelen ze een beeld van zichzelf en krijgen ze inzicht in hun studie- en beroepsmogelijkheden.
Zij is verantwoordelijk voor de LOB-lessen in het 3e leerjaar met betrekking tot de profielkeuze. In de bovenbouw begeleidt zij het LOB-dossier, waarbij er gestreefd wordt om een zo goed mogelijke keuze te maken voor een vervolgopleiding. De decaan verzorgt ook de ouderavonden waarop zij voorlichting geeft met betrekking tot het LOB-traject en de profielkeuze.

Keuzemomenten:
- Leerjaar 2: kiezen voor het juiste schooltype (HAVO of VWO)
- Leerjaar 3: profielkeuze voor de Tweede Fase
- Leerjaar 4 & 5 (6): kiezen van een vervolgopleiding

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan binnenlopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om een afspraak te maken. Tevens is zij via mail te bereiken opĀ c.deboek@orionlyceum.nl.Webdesign: Webgrades