Leefregels

Het Orion Lyceum heeft als eerste school van Nederland het handvest voor compassie getekend. Dit handvest gaat uit van de Gouden Regel:

Behandel de ander, zoals jezelf behandeld wil worden.

Deze richtlijn is het vertrekpunt voor alle andere regels en afspraken binnen het Orion Lyceum. Om goed met elkaar en het gebouw om te gaan en vooral om allemaal goed te kunnen werken en leren volgen hier de belangrijkste leefregels:

 

De hoofdregel is:

Je draagt verantwoordelijkheid voor het welbevinden van ieder voor een prettig leerklimaat; je komt hier om te leren.

 

Hoe kun je daar als leerling een bijdrage aan leveren?

 • Gedraag je respectvol.
 • Zorg voor elkaar en voor het gebouw, de omgeving en de materialen; houd alles schoon en heel.
 • Zorg dat er niet gepest wordt; meld onmiddellijk als je merkt dat dit gebeurt.
 • Na de les worden stoelen aangeschoven en wordt het lokaal netjes achtergelaten.
 • Leerlingen nemen alleen de trap die in de hal uitkomt. De andere trap wordt door leerlingen niet gebruikt, net zo min als de boven- en beneden hal die daarbij horen.
 • De toiletten op de begane grond zijn voor het personeel en voor gasten. Leerlingen maken alleen gebruik van de toiletten op de eerste verdieping. Een vriendelijk verzoek om deze na gebruik schoon achter te laten.
 • De pauzes worden buiten doorgebracht of in de aula. Overige lokalen worden in de pauzes niet door leerlingen gebruikt.
 • Eten doe je alleen in de pauzes. Leerlingen met tussenuren kunnen buiten eten en/of drinken. Wij gaan er van uit dat er gezond eten genuttigd wordt tijdens de pauzes. Indien er chips of andere snacks genuttigd worden binnen de school, dan zullen deze ingenomen worden. Dit soort snacks wordt alleen buiten gegeten, lege verpakkingen verdwijnen natuurlijk in de prullenbakken.
 • De fietsen worden alleen in de daarvoor bestemde fietsenrekken neergezet. Zorg dat je fiets op slot staat.
 • Wees netjes op meubilair, klaslokalen en je laptop die je van school in bruikleen hebt. Schade door jou aan het schoolgebouw, lesmateriaal of laptops (incl. toebehoren) worden op jouw kosten hersteld.
 • Net als de bewoners in deze wijk, zijn wij allen verantwoordelijk voor de omgeving van de school. Gooi geen afval op straat.

 

Telefoonbeleid 

 • Leerlingen bewaren hun mobiele telefoons tijdens lessen in hun kluisje.
 • Leerlingen mogen hun mobiele telefoon nie tin het OLC gebruiken.
 • Mobiele telefoons mogen tijdens de les alleen gebruikt worden na uitdrukkelijk verzoek van een vakdocent en alleen voor onderwijsdoeleinden.
 • In de pauze (en tussenuren) mogen leerlingen hun mobiele telefoon gebruiken.
 • Wanneer een leerling zijn mobiele telefoon bij zich heeft en/of gebruikt tijdens de les of in het OLC zonder uitdrukkelijke toestemming van een vakdocent dan wordt deze ingenomen. Deze wordt bij de receptie afgegeven en hier mag de leerling zijn mobiele telefoon ophalen na zijn laatste les op die dag.
 • Wanneer een mobiele telefoon drie keer is ingenomen dan kan deze niet door de leerling

     opgehaald worden aan het eind van de lesdag, maar moet deze door de ouder(s) van de

     leerling opgehaald worden.

 

Kom op tijd!

Als een leerling te laat is (geoorloofd of ongeoorloofd), moet hij zich melden bij de administratie en kan alleen de les betreden met een briefje van de administratie.

Aantal keer

Sanctie

1e en 2e maal

Geen sancties

3e maal

1 x om 08.00 uur melden

4e maal

1 x om 08.00 uur melden + gesprek leergroepbegeider

5e maal

1 x om 08.00 uur melden

6e maal

2 x om 08.00 uur melden + brief ouders

7e maal

3 x om 08.00 uur melden + gesprek leergroepbegeleider

8e maal

3 x om 08.00 uur melden + brief ouders + gesprek coördinator

9e maal

3 x om 08.00 uur melden

10e maal

3 x om 08.00 uur melden + brief ouders + gesprek rector

11e maal

Leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld

 

Mocht een leerling zonder geoorloofde reden afwezig zijn bij één of meerdere lessen,

dan zal deze leerling de gemiste tijd dubbel dienen in te halen. Tevens worden de ouders

hiervan op de hoogte gesteld.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij van 08.00 tot 16.45 uur beschikbaar zijn voor

lessen, onderwijsactiviteiten buiten school, inhaalwerk, corvee, melden bij regelmatig

laat komen e.d.

Webdesign: Webgrades