Tussentijdse instroming

 

Procedure instroom zij-instromers.

  1. Het Orion Lyceum neemt gedurende het lopende schooljaar geen leerlingen aan.
  2. Leerlingen die aangemeld worden voor het eerstvolgende schooljaar worden op een wachtlijst geplaatst en worden op volgorde van de binnenkomst van de aanmelding geplaatst in het nieuwe schooljaar, wanneer aan onderstaande drie voorwaarden is voldaan. 

 

A. Door middel van een intakegesprek vormt de aannamecommissie zich een beeld van de leerling en diens geschiktheid voor het Orion onderwijs.

B. VO-VO-formulier: Aan de hand van het VO-VO-formulier (c.q. groei-document) krijgt de aannamecommissie een aanvullend beeld van de geschiktheid van de leerling voor het Orion onderwijs, alsmede voor het niveau en het leerjaar waarop de leerling geplaatst zou moeten worden. Ook de cijferlijst, onderwijskundig rapport, citotoets/drempelonderzoek en contact met de andere school maken deel uit van de procedure. Bij bijzondere zorg is ook een groeidocument nodig.

 

Op basis van A. en B. baseert de aannamecommissie een inhoudelijk oordeel.

 

C. Formatie. Definitieve berichtgeving aan de ouders van de zij-instromer aangaande aanname kan pas volgen na de laatste rapportvergadering omdat op dat moment pas duidelijk wordt hoeveel ruimte er in de beoogde klas is.* 

 

*Wanneer de wachtlijst voor een bepaald leerjaar vol raakt en plaatsing niet meer reëel is, dan wordt dit aan de ouders gemeld en volgt er geen intakegesprek meer. 

 

Orion hanteert de volgende maximale groepsgrootte per leerjaar:

-Leerjaar 1: 40 leerlingen

-Leerjaar 2: 40 leerlingen

-Leerjaar 3: 40 leerlingen

-Leerjaar 4: 40 leerlingen

-Leerjaar 5/6: 30 leerlingen

 

Open het aanmeldingsformulier

Webdesign: Webgrades