Absent melden

Afspraken bij absentie

Afspraken bij tandarts, orthodontist, huisarts, of ander verzuim, dient door de ouders enkele dagen voor de afspraak per e-mail of per briefje aangekondigd te worden. Indien dit bij de school niet bekend is, mag de leerling binnen schooltijd de school niet verlaten. Om lesuitval bij de leerling te voorkomen, de afspraken buiten de lesuren inplannen. Indien een leerling toch tijdens een les een buitenschoolse afspraak heeft of voortijdig de les verlaat voor een afspraak, dan meldt de leerling dit tijdig aan desbetreffende docent. Ook bij aanwezigheid voor bijzonder verlof en bij afspraken op school voor RT of maatschappelijk werk, wordt de docent tijdig door de leerling ingelicht. Dit in verband met eventuele presentaties, proefwerken en/of overhoringen die door de docent gepland zijn.


Afspraken bij ziekte

Leerlingen dienen bij ziekte vóór 08.30 telefonisch door ouders ziek gemeld te worden.

(niet per e-mail!)

 

Betermelding

Ben je weer beter, meld je dan diezelfde ochtend vóór 08.30 uur bij de receptie of aan het begin van je 1e les.

 

De school is verplicht om bij een verzuim van langer dan 3 dagen zonder opgaaf van redenen en bij regelmatig verzuim de leerplichtambtenaar in te lichten.
Webdesign: Webgrades