Betrokkenheid


‘Ontmoeten’ behoort tot de kernwaarden van onze school.
Het Orion Lyceum staat voor interactief en persoonlijk contact tussen medewerkers, leerlingen en hun ouders.
Daarom vragen wij van de ouder(s) een grote betrokkenheid, omdat wij ervan uitgaan dat onze school en de omringende wereld geen gescheiden elementen zijn.
Wij willen de kennis en ervaringen die de leerling opdoet graag met ouder(s) delen. Samen denken over de vraag hoe we gezamenlijk het welbevinden en de passie van de leerling kunnen optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen organiseren we structurele ontmoetingen tussen ouder(s) / verzorger(s) en school. De leergroep begeleiders zijn naast deze structurele ontmoetingen op afspraak toegankelijk om met ouder(s) / verzorger(s)van gedachten te wisselen  over de ontwikkeling van de leerling. 

Op het Orion Lyceum zijn de volgende structurele ontmoetingen en informatie-momenten in het jaarprogramma opgenomen: Informatie avonden:
 • ouders alle leerjaren bij aanvang schooljaar : informeren over onderzoek
 • ouders alle leerjaren bij aanvang schooljaar: kennismaking lgb'ers
 • 2x in het schooljaar ontvangen alle ouders uitnodiging voor een gesprek met vakdocenten
 • 2x in het schooljaar ontvangen de ouders van de bovenbouw leerlingen een uitnodiging voor een gesprek met lgb'er 
 • 3x in het schooljaar ontvangen ouders van de onderbouw leerlingen uitnodiging voor een gesprek met de lgb'er.
 • 3x in het schooljaar ontvangen ouders een voortgangsrapportage
 • ouders 3e jaars leerlingen : 2 bijeenkomsten m.b.t. profiel keuze 
 • ouders 5hv 6v : toelichting buitenlandse reis 
 • ouders 5h en 6v : toelichting pta en examens
 • ouders in alle leerjaren ontvangen 2-maandelijks de Orion nieuwsbrief
 • ouders in alle leerjaren worden drie keer per jaar uitgenodigd om aanwezig te zijn bij presentaties kind
 • ouders examen leerlingen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij eindpresentatie
 • ouders worden uitgenodigd om  desgewenst mee te kunnen meehelpen bij : open dag, voorlichtingsavonden Florijn,
 • Binnen/buitendag, PR activiteiten, bemanning van het OLC, opknappen schoolgebouw
 • ouders zijn aanwezig bij de diploma uitreiking

Thema avonden :
 • Culinaire avond
 • Nacht van het verhaal
 • Thema avond hoogbegaafdheid 
Groep 8 ouders : 
 • Bijeenkomst centrale voorlichting Florijn College
 • Open dag Orion
 • Informatie avond na inschrijving


Wijzigingen onder voorbehoud.

 

Webdesign: Webgrades