Leermiddelen

Ouderbijdrage 2017-2018

Het Orion Lyceum vraagt voor elke leerling een bijdrage aan de ouders. Hieruit worden allerlei voorzieningen en activiteiten bekostigd waarvoor de rijksvergoeding onvoldoende is.

De bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 220,- en bestaat uit:

-     Algemene kosten: € 60,-

Een bijdrage in de kosten van drukwerk zoals voortgangsrapportages, gebruik kluisjes, contributies aan besturenorganisaties, premies voor schoolongevallenverzekering, reisverzekeringen voor excursies, koffie-/theevoorziening bij algemene informatieavonden, beveiliging, schoolfeesten, mediatheek

-     Orion Activiteiten: € 85,-

De vrijdagmiddag is voor leerlingen gereserveerd voor de Orion Activiteiten, zoals Studium Generale, Keuzecursussen, Excursies, Binnen-/Buitendagen en Orion Cinema.

-   Gebruik laptop / chromebook: € 75,-

Mocht de leerling gebruik maken van een eigen laptop (alleen van toepassing bij leerjaar 4 t/m 6), vervallen deze kosten.

 

Voor leerlingen van leerjaar 1 is de 1 Blik agenda verplicht. De leerling ontvangt de agenda via de school. De kosten bedragen € 14,50.

Voor tweede en daaropvolgende kinderen geldt een korting van 15% per kind op het totale bedrag.

 

Toelichting ouderbijdrage

De school heeft voor de uitvoering van het onderwijsprogramma de ouderbijdrage hard nodig. Dit is een vrijwillige bijdrage. De school mag leerlingen nooit om die reden de toegang tot de school of het onderwijs ontzeggen. Alleen als ouders de bijdrage voor een extra activiteit of voorziening niet willen betalen, mag de school leerlingen van die activiteit of voorziening uitsluiten. Als ouders de bijdrage voor voorgeschreven of noodzakelijke activiteiten of lesmaterialen niet willen betalen, dan moet de school die materialen in de meeste gevallen gratis aan de leerlingen verstrekken. Het gaat hierbij om activiteiten of lesmaterialen die nodig zijn om het onderwijs te kunnen volgen dat opleidt voor een regulier diploma. Zie artikel 6e WVO en artikel 27, lid 2 WVO.

 

Facturatie

De inning van de ouderbijdrage wordt verzorgd door het servicebureau van het SKVOB. Heeft u vragen over een factuur, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres: schoolkosten@skvob.nl.

 

Introductie – LOW   

Aan het begin van het schooljaar starten alle leerlingen met introductiedagen. De leerlingen van leerjaar 5 havo, 5 vwo en 6 vwo gaan gedurende het schooljaar een aantal dagen op LOW. De kosten hiervan worden apart aan u gefactureerd. We streven ernaar om deze zo laag mogelijk te houden.

 

Restitutieregeling

Bij tussentijdse uitschrijving is de volgende restitutieregeling van toepassing:

- bij uitschrijving voor 1 januari van het volgende kalenderjaar krijgt u 50% retour van de

  algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor excursies, introductieprogramma’s en overige

  activiteiten zal geretourneerd worden voor zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.

- bij uitschrijving na 1 januari van het volgende kalenderjaar zal geen restitutie meer plaatsvinden

  van de algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor excursies, introductie­programma’s en

  overige activiteiten zal geretourneerd worden voor zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.

Webdesign: Webgrades