Schoolmaterialen

Schoolmaterialen

Eigen materiaal

De leerling zorgt zelf voor schrijfmateriaal, pen, papier en agenda en waar nodig boeken of mappen/ordners, rekenapparaat, e.d. Deze lijst met benodigdheden krijgen ouders vóór aanvang nieuwe schooljaar door.

 

Digitale middelen                                                                                                                    

Het onderwijs op het Orion Lyceum is digitaal georganiseerd. Zeker voor een van de kroonjuwelen van onze school, het onderzoekend leren, brengt internet een onuitputtelijke bron van informatie de school binnen.

- Voor leerjaar 1, 2 en 3                                                                                                                      Leerlingen in klas 1 ontvangen bij aanvang schooljaar een Google chromebook. Deze sluiten aan bij het onderwijs en de organisatie. Na dit schooljaar zullen de chromebooks meegaan met de leerlingen naar leerjaar 2 en 3. De chromebooks blijven op school. Meer informatie hierover wordt apart verstrekt aan ouders.

- Voor leerjaar 4 en hoger                                                                                                               Leerlingen kunnen of gebruik maken van een laptop die de leerling via school ontvangt (blijft eigendom van de school) of maken gebruik van de eigen laptop.

 

 

 

 

 

 

Schoolboeken                                                                                                                   

Ouders hoeven geen kosten te maken voor zaken die vallen onder de ‘gratis schoolboeken’: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, licenties, online materiaal en door de school gemaakt lesmateriaal. Ouders bestellen de boeken zelf bij boekenhuis Van Dijk. Ouders  worden hierover geïnformeerd. De vrijwillige borg voor het huren van de leermiddelen bedraagt    € 75,-. (eenmalig voor de duur van de hele schoolperiode). De borg wordt geïnd door Van Dijk.

De boekenpakketten worden, indien op tijd besteld, voor het nieuwe schooljaar bij de leerling thuis afgeleverd. Aan het eind van het schooljaar controleert Van Dijk alle boeken en neemt ze weer in. School- en werkboeken dienen gekaft te worden en in de boeken mag niet worden geschreven. Meer informatie kunt u vinden via de website www.vandijk.nl.

 

Leerlingpas                                                                                                                                           

Aan het begin van de schoolperiode krijgt iedere leerling een kluisje toegewezen d.m.v. een leerlingpas. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn kluisje. Dat betekent o.a. dat bij eventuele schade aan het kluisje de leerling aansprakelijk wordt gesteld. Aan het eind van het schooljaar dient het kluisje helemaal leeg te zijn, zodat het van binnen schoongemaakt kan worden. De school behoudt zich het recht voor, als zij dat nodig acht, kluisjes te openen.

Tegen betaling van €5,- kan een nieuw pasje worden verkregen.

Indien de uitgeleende schoolmaterialen, laptop/boeken/werkschriften/kluispas niet op een correcte manier door de leerling worden ingeleverd, bijvoorbeeld door verlies of beschadiging, dan brengen wij dit bij de ouders in rekening.


Webdesign: Webgrades