Schoolmaterialen

Schoolmaterialen

Eigen materiaal

De leerling zorgt zelf voor schrijfmateriaal, pen, papier en agenda en waar nodig boeken of mappen/ordners, rekenapparaat, e.d. Deze benodigdheden krijgt u aan het begin van ieder schooljaar te horen.

 

Digitale middelen                                                                                                                 

Het onderwijs op het Orion Lyceum is digitaal georganiseerd. Zeker voor een van de kroonjuwelen van onze school, het onderzoekend leren, brengt internet een onuitputtelijke bron van informatie de school binnen.                                                                                                                    

 - Voor leerjaar 2 en hoger                                                                                                              

Je kunt gebruikmaken van een laptop die door de school ter beschikking wordt gesteld. Deze laptop is eigendom van school en blijft daar. Ook kun je ervoor kiezen om je eigen apparaat mee te nemen. Zoiets heet BYOD:bring your own device. Hierover wordt aparte informatie verstrekt aan ouders.                                                                                                                                          

- Voor leerjaar 1                                                                                                                     

 Sinds dit schooljaar werken we met de leerlingen van klas 1 met google chromebooks. Deze chromebooks sluiten beter aan bij ons onderwijs en onze organisatie dan de laptops waarvan we tot nu toe gebruik hebben gemaakt. In leerjaar 1 wordt uitsluitend de chromebook ter beschikking gesteld voor iedere leerling. Je kunt dus in leerjaar 1 er niet voor kiezen om een eigen apparaat mee te nemen. Na dit schooljaar zullen de chromebooks meegaan met de leerlingen naar leerjaar 2 en 3. De chromebooks blijven op school. Meer informatie over de chromebooks wordt apart verstrekt aan ouders.

 

 Schoolboeken                                                                                                                   

Ouders hoeven geen kosten te maken voor de zaken die vallen onder de “gratis schoolboeken”: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, licenties, online materiaal en door de school gemaakt lesmateriaal. Ouders kunnen de boeken sinds dit schooljaar bestellen bij boekenhuis “Van Dijk”. Aan het einde van het schooljaar worden de ouders hierover geïnformeerd. De leerboeken worden gehuurd (door de school) bij Van Dijk en de werkboeken zijn eigendom van de school. De vrijwillige borg voor het huren van de leermiddelen bedraagt € 75,-. (eenmalig voor de duur van de hele schoolperiode). De borg wordt geïnd door Van Dijk.

De boekenpakketten worden, indien op tijd besteld, voor het nieuwe schooljaar bij de leerling thuis afgeleverd. Aan het eind van het schooljaar controleert Van Dijk de studieboeken en neemt ze weer in. School- en werkboeken dienen gekaft te worden en in de boeken mag niet worden geschreven. Meer informatie kunt u vinden via de website www.vandijk.nl.

 

Kluis                                                                                                                                          

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een kluis toegewezen d.m.v. een kluissleutel. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn kluisje. Dat betekent o.a. dat bij eventuele schade aan het kluisje de leerling aansprakelijk wordt gesteld. Aan het eind van het schooljaar dient het kluisje helemaal leeg te zijn, zodat het van binnen schoongemaakt kan worden. De school behoudt zich het recht voor, als zij dat nodig acht, kluisjes te openen. 

 

Schoolpas                                                                                                                                  

Elke leerling krijgt een schoolpas, waarmee hij/zij de mogelijkheid heeft om in het OLC boeken te lenen. Wanneer de pas kwijt is, moet dat meteen worden gemeld bij het OLC. Tegen betaling van  € 2,50 kan via het OLC een nieuw pasje worden verkregen.

Indien de uitgeleende schoolmaterialen, laptop/boeken/werkschriften/kluis/sleutel niet op een correcte manier door de leerling worden ingeleverd, bv. door verlies of beschadiging, dan brengen wij dit bij ouder(s)/verzorger(s) in rekening.

 

Bibliotheekpas                                                                                                                      

De leerlingen ontvangen gratis een bibliotheekpas om materiaal te lenen bij de openbare bibliotheek bij diverse vestigingen. Deze wordt jaarlijks standaard verlengd en eindigt bij  uitschrijving van het Orion Lyceum.

 


Webdesign: Webgrades