Overgang

Gedurende het schooljaar vindt er met de leerling en de ouders in principe één voortgangsgesprek per periode plaats met de leergroepbegeleider. Hierin worden de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind besproken. De overgangsnormen kunt u hieronder vinden..

Aan het einde van het leerjaar 2 stelt de overgangsvergadering vast via welke route de studie vervolgd gaat worden richting havo of vwo. Aan het eind van leerjaar 3 wordt het definitieve profiel gekozen, dit proces wordt begeleid door de decaan. De leergroepbegeleider en de vakdocenten hebben hierin een adviserende rol.

Webdesign: Webgrades