Schorsing en verwijdering

De meeste leerlingen krijgen nooit met schorsing of verwijdering te maken. Het kan echter zijn dat de rector namens het bevoegd gezag geen andere uitweg ziet dan over te gaan tot schorsing of zelfs verwijdering van een leerling. In geval van schorsing kan de rector er voor kiezen intern of extern te schorsen. Hierbij zal altijd melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Er wordt geschorst wanneer er ernstige inbreuk op het leer- en leefklimaat van de school wordt gepleegd.

Webdesign: Webgrades