Medezeggenschapsraad

Het Orion Lyceum heeft een medezeggenschapsraad (deelraad) bestaande uit een afvaardiging van alle geledingen van de scholen ( Markenhage , Michael college en Orion Lyceum) : docenten, onderwijsondersteunend personeel (OOP), leerlingen en ouders. In overleg met het bestuur en de schoolleiding waarborgt de raad de medezeggenschap in het gevoerde beleid. 

 

Voor de scholen die ressorteren onder het bestuur van de SKVOB e.o. is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Webdesign: Webgrades