Inspectieoordeel 01 oktober '13

De onderwijsinspectie is opnieuw zeer tevreden over ontwikkeling van Orion!

 

Op 1 oktober heeft een er tussentijds kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie plaatsgevonden. De inspectie heeft opnieuw te kennen gegeven dat men zeer te spreken is over de ontwikkelingen op Orion.

 

Alle indicatoren zijn voldoende bevonden. Hiermee heeft onze school het zogeheten basisarrangement. Het basisarrangement is het hoogst haalbare arrangement. 

 

De inspectie sprak haar grote waardering uit voor het enorme tempo waarin de school zich ontwikkelt. Het komt hoogst zelden voor dat een ontwikkeling zo snel en zo goed gaat. 

 

Onze resultaten gaan niet alleen over de hoge, boven-landelijke gemiddelden bij 11 vakken. Het gaat er om dat we jonge mensen weten te steunen in hun weg richting volwassenheid. Het is ronduit bijzonder dat leerlingen uiteindelijk zo goed hun persoonlijke ontwikkeling en verworven vaardigheden weten te benoemen die ze in het HBO en WO én in de rest van hun leven zo goed kunnen gebruiken. Het zijn zonder twijfel deze persoonlijke kwaliteiten die een groot effect hebben op
de (examen-)resultaten.

Ik ben buitengewoon trots op onze medewerkers, leerlingen en ouders die allen op hun eigen manier voortdurend een bijdrage hebben geleverd aan het succes. 

 

Orion heeft een topteam van docenten en hierbij wil ik nogmaals richting leraren en ondersteunend personeel mijn diepste waardering uitspreken voor de geleverde inspanningen en de behaalde resultaten. De sleutel tot ons succes is onderling vertrouwen en de kwaliteit van de samenwerking.

 

De heer Rudy Schipperen

Vestigingsdirecteur

 

Inspectierapport


Oud-leerlingen vertellen over Orion:

Webdesign: Webgrades