Onze missie

Het Orion Lyceum wil een omgeving zijn waar jonge mensen optimaal kunnen groeien tot jong volwassenen die uiteindelijk de wereld beter achterlaten dan ze haar hebben aangetroffen

Deze missie is het kompas van al onze activiteiten. Ze geeft onze ambitie en ontwikkelingsrichting weer vanuit onze kernwaarden: ontdekken, ordenen, ontmoeten, ontwikkelen en ontluiken.

 

In onze onderwijsopvatting gaat leren het beste door vanuit de eigen interesses te ervaren en te onderzoeken. En het allermooiste is, dat de leerling uiteindelijk ontdekt, waar hij/zij écht voor wil gaan. Zoiets heet passie. Maar passie komt je niet aanwaaien. Je moet er wel moeite voor doen.

 

Leerlingen ontmoeten elkaar op het Orion in een stimulerende leeromgeving die een ‘thuisbasis’ vormt. Leerlingen kennen elkaar en elke leerling voelt er zich gekend. Gedurende hun ontwikkeling raken leerlingen elke keer verwonderd door nieuwe kennis en inzichten. Ze delen deze met hun medeleerlingen. Al deze leerervaringen leiden tot persoonlijke groei.

 

Medewerkers van Orion vormen samen een professionele en vakkundige leergemeenschap die de leerlingen stimuleert tot persoonlijke groei. Ze gaan uit van de nieuwsgierigheid van jongeren en helpen die vorm te geven door hen veel zelf te laten onderzoeken en ontdekken..

 

Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. We nodigen hen uit om actief mee te denken over wat goed is voor hun kinderen en wat hen verder kan ondersteunen bij hun persoonlijke groei.

Webdesign: Webgrades