Bestuur en schoolleiding

Het Orion Lyceum is een scholengemeenschap voor Havo en Vwo met onderwijs op algemeen bijzondere grondslag.
De rector is Rudy Schipperen.


Het bevoegd gezag:

SKVOB, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda

Leden van het bevoegd gezag:

Dhr. G. Olthof, voorzitter van het College van Bestuur

Mevr. Drs. Y.H.M.P. Leenen, lid van Bestuur per 1 februari 2016

Postbus 4669

4803 ER  Breda

076-5141405

info@skvob.nlWebdesign: Webgrades