Dagindeling

Onthaal

Het onthaal is de opening van de leerplantijd en wordt in de leergroep georganiseerd. Elementen hierin kunnen zijn: een lied of kort verhaal, een gesprek, planning doornemen, een spel e.d.

Leerplantijd

Elke leerling werkt in deze tijd onder begeleiding van de leergroepbegeleider aan zijn eigen leerplan. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit: de uitwerking van de deelvragen van de individuele onderzoeksvraag, het werken aan een project, het lezen voor een boekenproject, het bijwerken van de autobiografie en het verwerken van diverse leergebied gerelateerde opdrachten en presentaties. Een deel van deze tijd kan ook worden benut voor de bespreking van de voortgang van het individuele leerplan.

Lestijd

De lestijd is primair gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden binnen één of meerdere leergebieden/vakken. De lessen worden in principe gegeven in eenheden van 50 minuten, soms in blokuren van 100 minuten.

 

Webdesign: Webgrades