Lessentabel

Lessentabellen   

Lessen worden in principe in 45 minuten gegeven, maar kunnen ook in blokken van 90 minuten ingeroosterd zijn. Leerplantijd en Sport & Bewegen worden altijd in blokken van 90 minuten gegeven.

 

Lessentabel onderbouw 2016-2017

 

HV Leerjaar 1

HV Leerjaar 2

HV Leerjaar 3

Nederlands

3

3

3

Engels

3

3

3

Duits

0

3

3

Frans

3

3

3

Aardrijkskunde

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Economie

0

0

2

Biologie

2

2

0

Wiskunde

3

3

3

Scheikunde

0

0

2

Natuurkunde

0

2

2

K&C ¹

2

1

1

Levenskunst

2

1

0

Sport & Bewegen

2

2

2

Muziek

1

1

0

LPT

8

8

8

Orion uren

1

1

1

Totaal

34

37

37

 

¹ In leerjaar 2 en 3 krijgen de leerlingen op jaarbasis 1 lesuur K & C. In de eerste helft van het schooljaar krijgt het ene leerjaar per week 2 uur les en in de tweede helft van het schooljaar het andere leerjaar. Dat betekent dat deze leerlingen in de periode dat zij K&C krijgen een taakbelasting kennen van 38 lesuren per week en tijdens de andere helft van het schooljaar een taakbelasting van 36 lesuren per week.

 

 

 Lessentabel bovenbouw  2016-2017

Gemeenschappelijk deel

HAVO 4

HAVO 5

VWO 4

VWO 5

VWO 6

Nederlands

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

LPT

6

4

6

4

4

Maatschappijleer

1

0

1

0

0

Kunst (CKV)

2

0

2

0

0

Sport en Bewegen

2

 1*

2

2

 1*

Orion uren

1

1

1

1

1

Profiel CM

 

 

 

 

 

Geschiedenis

2

3

2

3

3

Kunstvak

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

2

3

2

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

Wiskunde A

3

3

3

3

3

M&O

3

3

3

3

3

Profiel EM

 

 

 

 

 

Economie

2

3

2

3

3

Geschiedenis

2

3

2

3

3

M&O

3

3

3

3

3

Wiskunde A

3

3

3

3

3

Wiskunde B

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

2

3

2

3

3

Kunstvak

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

Biologie

2

3

2

3

3

Profiel NG

 

 

 

 

 

Biologie

2

3

2

3

3

Scheikunde

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

2

3

2

3

3

Natuurkunde

3

3

3

3

3

Wiskunde A

3

3

3

        3

3

Wiskunde B

3

3

3

3

3

Kunstvak

3

3

3

3

3

Economie

2

3

2

3

3

M&O

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

Profiel NT

 

 

 

 

 

Wiskunde B

3

3

3

3

3

Natuurkunde

3

3

3

3

3

Scheikunde

3

3

3

3

3

Biologie

2

3

2

3

3

Economie

2

3

2

3

3

M&O

3

3

3

3

3

Kunstvak

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In het examenjaar krijgen de leerlingen op jaarbasis één lesuur Sport en Bewegen. In de eerste helft van het schooljaar krijgen zij twee uur per week en in de tweede helft van het schooljaar wordt deze les niet meer gegeven. 

 


Webdesign: Webgrades