Roosterzaken

Per leerjaar en in de bovenbouw per profiel kan het rooster er anders uitzien. Er is een basistijd van 50 minuten per les, om opbouw en herhaling van de lesstof mogelijk te maken. Naar behoefte van het vak en het leerjaar zijn er lessen van zowel 50 als van 100 minuten.
In de onderbouw is er geen lesuitval. De uren worden altijd ingevuld of waargenomen. Lesuitval in de bovenbouw wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij ziekte van docenten is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij van 08.00 tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor lessen, inhaalwerk, corvee, melden bij regelmatig te laat komen e.d.
Webdesign: Webgrades