Binnen- en buitendagen

Het soort leren dat natuurlijkerwijs vaak buiten school plaats heeft, proberen we ook binnen de school te halen. Denk aan de hierboven beschreven keuzecursussen.Wij gaan er andersom ook van uit dat leren dat zo vaak binnen plaats heeft, ook buiten het schoolgebouw moet gebeuren. Naast de lesdagen op school worden daarom binnen-buitendagen in het curriculum opgenomen, waarop een variëteit aan activiteiten kan plaatsvinden. Denk aan excursies, expertise van professionals, maatschappelijke stage en stage in bedrijven en instellingen.
Webdesign: Webgrades