Het onderzoek

Weten hoe het onderzoek werkt?


Bekijk de leerlijn van het onderzoek!


Hierboven bij ‘onze werkwijze’ werd al uitgelegd dat het doen van onderzoek, gebaseerd op eigen leervragen een hoeksteen van het Orion Lyceum is. Een leerling gaat onder begeleiding uitgebreid op zoek naar zijn eigen interessegebieden door middel van het maken van mindmaps. Hoofd- en deelvragen worden opgesteld, bronnen gezocht en verwerkingsvormen bedacht. Dit kan van alles zijn: van website tot kunstwerk of een eigen project. Ook dit kan een samenspel zijn, vanuit de passie van de leerling met de docent door het scherpstellen van juiste leerinhouden.

Dit onderzoek wordt samen met het beantwoorden van andere leervragen gepresenteerd, als afsluiting van een schoolperiode. Zo boren we onderzoeks- en presentatievaardigheden aan, en wordt de leerling langzaam maar zeker een expert op verschillende vakgebieden. Werken vanuit de eigen interesse beklijft beter. Het is een uitstekende manier om je voor te bereiden op hoger of academisch onderwijs.

Webdesign: Webgrades