Onze naam


Een lyceum was in de oudheid een plaats waar mensen elkaar ontmoetten en filosofeerden over allerlei belangrijke zaken in het leven. Tegenwoordig is het een school voor havo en/of vwo. Het Orion Lyceum wil ook ontmoetingsplaats zijn, waar leerlingen intensief bezig zijn met  de belangrijke zaken in het leven. Dat zijn niet alleen schoolvakken, we kijken verder. We halen het leven de school in en we kijken daar op onze eigen manier naar. We willen zoveel mogelijk ontdekken. Niet voor niets zitten in ons logo de 4 basiskleuren waarmee je alle kleuren kunt maken en die symbool staan voor de vier elementen: blauw (water), geel (lucht), rood (vuur) en groen (aarde).

Onze schoolnaam Orion benadrukt die blik op de wereld waarin we veel willen zien van de wereld om ons heen.  Zo zijn er drie sterren die samen ‘de gordel van Orion’ vormen. Orion wordt sinds de oudheid afgebeeld als een jager die met hulp van zijn twee honden Canis Major en Canis Minor tegen Taurus, de stier, vocht. Orion werd per ongeluk neergeschoten door Diana, de godin van de jacht. Vol spijt zette ze de jager Orion aan de hemel. Op deze plaats zou hij altijd voor iedereen zichtbaar blijven.
Vooral voor ontdekkingsreizigers en zeevaarders in vorige eeuwen was Orion een belangrijk oriëntatiepunt. Zo konden ze exact bepalen waar ze zich bevonden.

Op onze school is het de bedoeling om ook op een ontdekkingsreis te gaan, en jezelf te oriënteren op de wereld om je heen. Wij vragen ons regelmatig af waar we zijn, hoe we ons verhouden tot onze omgeving en wat we willen gaan ontdekken. Hoe we tijdens onze ontdekkingsreis met elkaar omgaan vinden we heel belangrijk. Het zegt ook veel over de manier waarop leerlingen op het Orion Lyceum leren. Eigenlijk net als de ontdekkingsreizigers vroeger.
Webdesign: Webgrades