Onze schoolinrichting

Onze leerlingen zitten in heterogene leergroepen van Havo en Vwo. De leergroep, onder leiding van de leergroepbegeleider, is de thuisbasis voor de leerling. Het Orion Lyceum heeft een brugklasperiode van twee jaar, waarin de leerling de tijd heeft om te ontdekken welke vakken bij hem/haar passen.                                                                                              
De voorbereiding op een vervolgopleiding, waarbij de leerling en weloverwogen keuze maakt, begint op het Orion al vroeg. Zo doet de leerling aan loopbaanoriëntatie door middel van het onderzoek en verkenningen van de buitenwereld in de vorm van stage. Ook beroepskeuzetests en gesprekken met de decaan horen hierbij. 
Aan het eind van het derde leerjaar kiest een leerling een profiel uit twee stromen, die ieder twee profielen hebben. Onder de Natuurstroom vallen de profielen Natuur en Techniek (NT) en Natuur en Gezondheid (NG). Onder de Maatschappijstroom vallen de profielen Economie en Maatschappij (E&M) en Cultuur en Maatschappij (C&M). Binnen deze profielen bestaan er verplichte vakken en keuzevakken. Welke vakken dat zijn, is verschillend voor Havo- en Vwo-leerlingen. 
In het vierde leerjaar start het examentraject. Het eigen onderzoek blijft ook in de bovenbouw een belangrijke plaats innemen.
Als gevolg van de specifieke eisen die het Centraal Examen stelt, verschuift in de loop van de bovenbouwjaren het accent van het persoonlijk leerplan van de leerling naar het door de overheid vastgestelde examenprogramma. Daar waar ruimte is voor de leerling om tot eigen keuzes te komen, wordt die gelegenheid geboden.
Bovenbouwleerlingen krijgen het programma van toetsing en afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat hoe de leerstof wordt getoetst en ook op welke manier (bijvoorbeeld via schriftelijke of mondelinge examens, werkstukken, verslagen en dergelijke).
Webdesign: Webgrades