Onze visie

Het Orion Lyceum leert leerlingen met elkaar de wereld en zichzelf te ontdekken.

Onderwijs op het Orion Lyceum gaat uit van het respect voor de eigenheid van de leerling. In alle leerjaren geeft een leerling hier vorm aan door het kiezen van eigen onderzoeksvragen en het volgen van een eigen weg om deze onderzoeken uit te voeren en te presenteren.

De leergroepbegeleiders en docenten helpen hen deze zoektocht goed uit te voeren. Daarnaast en daarmee in samenhang krijgen de leerlingen onderwijs in alle vakgebieden. Leerlingen van het Orion Lyceum worden daardoor goed voorbereid op het eindexamen. Dit gebeurt in een open contact met de samenleving. We zijn een dynamische en ambitieuze school die bestaat uit een netwerk van samenwerkende sterke scholen met passie voor onderwijs. Elkaar willen ontmoeten en van en met elkaar leren is bij ons leidend voor leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij gaan we ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

 

Naast de grote aandacht voor het reflecteren op hun resultaten en persoonlijke ontwikkeling, leren leerlingen bij ons ook de wereld te ontdekken.

Illustratief hiervoor is dat het Orion Lyceum in 2013 als eerste school in Nederland het Handvest voor Compassie heeft getekend. ‘The Charter of Compassion’ is een wereldwijde beweging die in 2008 is gestart door de Britse auteur / wetenschapper Karen Armstrong. Kern van het gedachtegoed is de wens de wereld te verbeteren vanuit de gouden regel: behandel een ander zoals je zelf wil worden behandeld.

Met het ondertekenen van het Handvest dragen de leerlingen uit dat ze niet alleen nadenken over zichzelf , maar tevens over hun rol in de wereld om hen heen.

Webdesign: Webgrades