Loting schooljaar 2021-2022!

Het team van Orion Lyceum is blij met het resultaat van de aanmeldingen. Wij hoeven dit jaar niet te loten.

Ouder(s)/verzorger(s) en hun zoon/dochter ontvangen per post informatie aangaande de verdere gang van zaken.

Dit wordt woensdag 17 maart verzonden.