Missie, visie

Het Orion Lyceum wil een omgeving zijn waar jonge mensen optimaal kunnen groeien tot jong volwassenen die uiteindelijk de wereld beter achterlaten dan ze haar hebben aangetroffen.

Deze missie is het kompas van al onze activiteiten. Ze geeft onze ambitie en ontwikkelingsrichting weer vanuit onze kernwaarden: ontdekken, ordenen, ontmoeten, ontwikkelen en ontluiken.

Het Orion Lyceum scoort landelijk bovengemiddeld op het gebied van leerling- en oudertevredenheid, schoolklimaat en veiligheid.

Organisatie

Orion Lyceum is een school voor havo- en vwo-onderwijs en is een vestiging van de Scholengemeenschap Breda (SG Breda). SG Breda maakt deel uit van het SKVOB. Orion Lyceum maakt samen met Markenhage en Michaël College onderdeel uit van de Campus.

Onderwijs
Rembrandt

We hebben ons onderwijsmodel vernoemd naar de schilder Rembrandt. In zijn atelier werkte hij samen met gezellen aan zijn meesterwerken. Op het Orion zijn klaslokalen als leeratelier ingericht. In het leeratelier werk je afwisselend aan instructietafels, zelfwerkplekken en verdiepingsplekken. Je wordt hierin begeleid door de vakdocent, andere docenten en stagiaires. Door ons unieke onderwijsmodel kunnen we lessen op vier verschillende niveaus aanbieden, die we van elkaar onderscheiden met kleuren. Op het Orion leer je elk vak op de manier die het beste bij je past.

de Campus

Orion Lyceum maakt samen met Markenhage en Michaël college deel uit van De Campus. Alle scholen op de campus hebben een eigen gebouw en hun eigen karakter en werkwijze. In de onderbouw leren kinderen vooral binnen de eigen school, wat vertrouwd en overzichtelijk is. In de bovenbouw havo en vwo volgen de leerlingen ook onderwijs met leerlingen van de overige campusscholen. Door deze samenwerking doen ze nóg meer kennis, inspiratie en ervaring op.

De samenwerking van de drie scholen op de campus biedt volop extra mogelijkheden en voorzieningen waar leerlingen van kunnen profiteren, zoals de mediatheek, het sciencelab, de theaterzaal, de oefenruimtes voor muziek, de ateliers en de sportzalen. Ook  zijn er meer keuzevakken, activiteiten en evenementen waar leerlingen aan deel kunnen nemen, denk aan voorstellingen, exposities, lessen en cursussen.

Begaafdheids-

profielschool (B P S)

In de regio Breda zijn wij de enige middelbare school aangesloten bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). We bieden de omgeving, faciliteiten en begeleiding waarin (hoog)begaafde kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Onze begaafdheidscoördinator is per e-mail te bereiken via info@orionlyceum.nl.

bps-a1-v5_02

Pleion

Orion Lyceum is een PLEION school. PLEION staat voor Platform eigentijds onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO-scholen uit heel Nederland. Deze scholen vatten ‘leren’ anders, en in onze ogen breder op dan op de meeste andere scholen. Door leerlingen zelf te laten onderzoeken, ontdekken en ervaren scoren ze veelal beter op oplossingsgerichtheid en creativiteit. Dit zijn kwaliteiten die in het vervolgonderwijs en latere beroepen van groot belang zijn!