Groep 7/8
en aanmelding

Nu je in groep 7 of 8 van de basisschool zit, mag je iets kiezen. Namelijk de school waar je straks een hele tijd verder gaat met het ontdekken en ontwikkelen van je talenten.

We willen jou op weg helpen door iets over de bijzondere kenmerken van onze school te vertellen. We hebben hiervoor diverse PR-activiteiten opgezet, deze kun je vinden in het volgend document.

Je komt voor aanmelding bij het Orion Lyceum in aanmerking als je een positief havo/vwo-advies hebt van de basisschool.  Het is belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op onze school en dat jouw manier van leren aansluit bij ons leerlingprofiel.  Voor alle middelbare scholen in Breda is de aanmeldprocedure hetzelfde. Deze is te lezen op de site van VO Breda.

Tussentijdse
instroom

Procedure instroom zij-instromers:

Het Orion Lyceum neemt gedurende het lopende schooljaar geen leerlingen aan.

Indien een leerling interesse heeft voor het Orion Lyceum hanteren wij de volgende procedure:

1. Wij ontvangen graag de volgende bescheiden; VO-VO formulier van de school van herkomst, adviesrapport, laatste rapportcijfers, absentieoverzicht , evt. groeidocument (OPP) , evt. ondersteuningsbehoefte en vooraf ingezette  ondersteuningsmiddelen.

2. Na ontvangst van alle benodigde relevante informatie zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling kan worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

3. Na het intakegesprek zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling plaatsbaar is en op de wachtlijst kan worden geplaatst.

4. Leerlingen die op de wachtlijst zijn geplaatst, moeten rekening houden met het feit dat pas aan het eind van het schooljaar bekend is wie geplaatst kan worden. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de eventuele profielkeuze en de hoeveelheid maximale leerlingen in een klas.

Orion hanteert de volgende maximale groepsgrootte per leerjaar:
  • Leerjaar 1: 40 leerlingen
  • Leerjaar 2: 40 leerlingen
  • Leerjaar 3: 40 leerlingen
  • Leerjaar 4: 40 leerlingen
  • Leerjaar 5: 40 leerlingen
  • Leerjaar 6: 25 leerlingen

Leerlingen profiel

Je middelbare schooltijd gaat om veel meer dan een diploma. We willen graag dat je ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn!

Het Rembrandtmodel past bij jou als je graag samenwerkt met medeleerlingen, maar ook zelfstandig kunt werken. Kies voor het Orion als je onderzoekend wil leren in leerateliers.

Algemene voorlichtingen – digitaal

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool staan samen met hun ouders voor een grote beslissing, namelijk de keuze voor een goede school voor voortgezet onderwijs. Niet iedere school is zomaar de juiste school voor een kind. Gelukkig kent het Bredase onderwijs een grote variëteit.

Op de volgende data geven wij digitale voorlichtingen voor ouders en leerlingen:

Algemeen : 10 december, 27 januari, 23 februari

Aanmelden via de volgende link: aanmelden algemene informatieavond

Hoogbegaafdheid : 3 februari

Aanmelden via de volgende link:  aanmelden informatieavond hoogbegaafdheid

Orion live!

Op dinsdag 12 januari was Orion Live!

In een live tv-uitzending hebben leerlingen, leraren en ouders verteld over het Orion Lyceum. Tijdens de show was er gelegenheid om via chat vragen te stellen.

De uitzending is hier terug te zien:

Proeflessen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Orion Lyceum op de volgende data proeflessen:

27 januari 15.30 – 17.00, deze is verzet naar 24 februari. Hier heeft u ondertussen bericht over ontvangen, indien u uw zoon/dochter had ingeschreven.

11 februari 19.00-20.30 – deze proeflessen krijgen een digitaal alternatief. Leerlingen die zich hebben aangemeld krijgen hierover persoonlijk bericht. 

2 maart 19.00-20.30

Tijdens deze proeflessen kunnen leerlingen nader kennis maken met de werkwijze op onze school en kijken of die bij hen past. Je kunt je via onderstaand knop online aanmelden. Je ontvangt altijd via email een bevestiging.