Groep 7/8
en aanmelding

Nu je in groep 7 of 8 van de basisschool zit, mag je iets kiezen. Namelijk de school waar je straks een hele tijd verder gaat met het ontdekken en ontwikkelen van je talenten.

We willen jou op weg helpen door iets over de bijzondere kenmerken van onze school te vertellen. Misschien maakt het je nieuwsgierig om onze Open Dag eens te bezoeken. Leuk, je bent van harte welkom!

Je komt voor aanmelding bij het Orion Lyceum in aanmerking als je een positief havo/vwo-advies hebt van de basisschool.  Het is belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op onze school en dat jouw manier van leren aansluit bij ons leerlingprofiel.  Voor alle middelbare scholen in Breda is de aanmeldprocedure hetzelfde. Deze is te lezen op de site van VO Breda.

Tussentijdse
instroom

Procedure instroom zij-instromers:

  1. Het Orion Lyceum neemt gedurende het lopende schooljaar geen leerlingen aan.
  2. Leerlingen die aangemeld worden voor het volgende schooljaar worden op een wachtlijst geplaatst. Na een intakegesprek zal de aannamecommissie beslissen of een leerling plaatsbaar is, rekening houdend met de eventuele profielkeuze en hoeveelheid leerlingen in een klas.
Orion hanteert de volgende maximale groepsgrootte per leerjaar:
  • Leerjaar 1: 40 leerlingen
  • Leerjaar 2: 40 leerlingen
  • Leerjaar 3: 40 leerlingen
  • Leerjaar 4: 40 leerlingen
  • Leerjaar 5: 40 leerlingen
  • Leerjaar 6: 25 leerlingen

Leerlingen profiel

Je middelbare schooltijd gaat om veel meer dan een diploma. We willen graag dat je ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn!

Het Rembrandtmodel past bij jou als je graag samenwerkt met medeleerlingen, maar ook zelfstandig kunt werken. Kies voor het Orion als je onderzoekend wil leren in leerateliers.

Algemene voorlichtingen – digitaal

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool staan samen met hun ouders voor een grote beslissing, namelijk de keuze voor een goede school voor voortgezet onderwijs. Niet iedere school is zomaar de juiste school voor een kind. Gelukkig kent het Bredase onderwijs een grote variëteit. Tijdens de Centrale

Op de volgende data geven wij digitale voorlichtingen voor ouders en leerlingen:

Algemeen : 10 december, 27 januari, 23 februari

Aanmelden via de volgende link: aanmelden digitale informatieavond

Hoogbegaafdheid : 3 februari

 (nadere informatie over aanmelding volgt zo snel mogelijk)

Orion live!

Op dinsdag 12 januari om 17.00 uur gaat Orion Live!

Een live talkshow voor leerlingen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) . Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Proeflessen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Orion Lyceum op de volgende data proeflessen:

27 januari 15.30 – 17.00

11 februari 19.00-20.30

2 maart 19.00-20.30

Tijdens deze proeflessen kunnen leerlingen nader kennis maken met de werkwijze op onze school en kijken of die bij hen past. Je kunt je via onderstaand knop online aanmelden aanmelden.. Je ontvangt altijd via email een bevestiging.