Centrale Voorlichting

Open Dag 12 maart 2022

Groep 8
en aanmelding

Nu je in groep van de basisschool zit, mag je iets kiezen. Namelijk de school waar je straks een hele tijd verder gaat met het ontdekken en ontwikkelen van je talenten.

We willen jou op weg helpen door iets over de bijzondere kenmerken van onze school te vertellen. We hebben hiervoor diverse PR-activiteiten opgezet, houd hiervoor de website in de gaten.

Je komt voor aanmelding bij het Orion Lyceum in aanmerking als je een positief havo/vwo-advies hebt van de basisschool.  Het is belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op onze school en dat jouw manier van leren aansluit bij ons leerlingprofiel.  Voor alle middelbare scholen in Breda is de aanmeldprocedure hetzelfde. Deze is te lezen op de site van VO Breda.

Aanmeldavonden 22 en 23 maart.

Op dinsdag 22 maart en woensdag 23 maart kunnen leerlingen van groep 8 zich komen aanmelden op het Orion Lyceum.
In onderstaand schema kun je zien op welk moment jij je kunt aanmelden:
Dinsdag 22 maart:
17.00-18.30 uur :
wanneer jouw achternaam begint met letters A t/m F
19.00-20.30 uur :
wanneer jouw achternaam begint met de letters G t/m L
Woensdag 23 maart:
17.00-18.30 uur:
wanneer jouw achternaam begint met de letters M t/m S
19.00-20.30 uur :
wanneer jouw achternaam begint met de letters T t/m Z
We hopen je op 22 of 23 maart te kunnen verwelkomen.

Tussentijdse
instroom

Procedure instroom zij-instromers:

Het Orion Lyceum neemt gedurende het lopende schooljaar geen leerlingen aan.

Indien een leerling interesse heeft voor het Orion Lyceum hanteren wij de volgende procedure:

1. Wij ontvangen graag de volgende bescheiden; VO-VO formulier van de school van herkomst, adviesrapport, laatste rapportcijfers, absentieoverzicht , evt. groeidocument (OPP) , evt. ondersteuningsbehoefte en vooraf ingezette  ondersteuningsmiddelen.

2. Na ontvangst van alle benodigde relevante informatie zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling kan worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

3. Na het intakegesprek zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling plaatsbaar is en op de wachtlijst kan worden geplaatst.

4. Leerlingen die op de wachtlijst zijn geplaatst, moeten rekening houden met het feit dat pas aan het eind van het schooljaar bekend is wie geplaatst kan worden. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de eventuele profielkeuze en de hoeveelheid maximale leerlingen in een klas.

Orion hanteert de volgende maximale groepsgrootte per leerjaar:
  • Leerjaar 1: 40 leerlingen
  • Leerjaar 2: 40 leerlingen
  • Leerjaar 3: 40 leerlingen
  • Leerjaar 4: 40 leerlingen
  • Leerjaar 5: 40 leerlingen
  • Leerjaar 6: 25 leerlingen

Leerlingen profiel

Je middelbare schooltijd gaat om veel meer dan een diploma. We willen graag dat je ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn!

Het Rembrandtmodel past bij jou als je graag samenwerkt met medeleerlingen, maar ook zelfstandig kunt werken. Kies voor het Orion als je onderzoekend wil leren in leerateliers.

Centrale voorlichting

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool staan samen met hun ouders voor een grote beslissing, namelijk de keuze voor een goede school voor voortgezet onderwijs. Niet iedere school is zomaar de juiste school voor een kind. Gelukkig kent het Bredase onderwijs een grote variëteit.

Centrale Voorlichting dinsdag 9 november en woensdag 10 november 2021 van 18.00-21.30 uur. Entree met een verkregen toegangsbewijs via de basisschool.

 

Hier kunt u zich inschrijven voor de digitale voorlichting(en) voor ouders en leerlingen:

Algemeen : Algemene voorlichting 21 februari 2022 van 19.00-20.00 uur

Hoogbegaafdheid : Informatieavond HB 7 maart 2022 van 19.00-20.00 uur

 

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via

Whatsapp 06 – 25 39 90 97

Open Dag

Zaterdag 12 maart 2022 is onze open dag en dan laten wij onze school en werkwijze zien.

De open dag is dit jaar voor groep 8 leerlingen en één van de ouders/verzorgers.

Om de drukte te spreiden kunnen jullie je via onderstaande link aanmelden.

Komen jullie ook een kijkje nemen?

Proeflessen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Orion Lyceum op de volgende data proeflessen:

7 oktober 2021 van 19.00 – 20.30 – VOL

16 november 2021 van 19.00 – 20.30 – VOL

17 februari 2022 van 19.00-20.30 – VOL

Tijdens deze proeflessen kunnen leerlingen nader kennis maken met de werkwijze op onze school en kijken of die bij hen past.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen deze avond algemene informatie en worden in de gelegenheid gesteld om een kijkje in de school te nemen. Dit wordt verdeeld in tijdsblokken van 20 minuten.

Je kunt je via onderstaand knop online aanmelden en een voorkeur opgeven. Je ontvangt altijd via email een bevestiging.