Groep 8
en aanmelding

Nu je in groep van de basisschool zit, mag je iets kiezen. Namelijk de school waar je straks een hele tijd verder gaat met het ontdekken en ontwikkelen van je talenten.

We willen jou op weg helpen door iets over de bijzondere kenmerken van onze school te vertellen. We hebben hiervoor diverse PR-activiteiten opgezet, houd hiervoor de website in de gaten.

Je komt voor aanmelding bij het Orion Lyceum in aanmerking als je een positief havo/vwo-advies hebt van de basisschool.  Het is belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op onze school en dat jouw manier van leren aansluit bij ons leerlingprofiel.  Voor alle middelbare scholen in Breda is de aanmeldprocedure hetzelfde. Deze is te lezen op de site van VO Breda.

Onderstaande gegevens worden bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is .

Tussentijdse
instroom

Procedure instroom zij-instromers:

Het Orion Lyceum neemt gedurende het lopende schooljaar geen leerlingen aan.

Indien een leerling interesse heeft voor het Orion Lyceum hanteren wij de volgende procedure:

1. Wij ontvangen graag de volgende bescheiden; VO-VO formulier van de school van herkomst, adviesrapport, laatste rapportcijfers, absentieoverzicht , evt. groeidocument (OPP) , evt. ondersteuningsbehoefte en vooraf ingezette  ondersteuningsmiddelen.

2. Na ontvangst van alle benodigde relevante informatie zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling kan worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

3. Na het intakegesprek zal de aannamecommissie beoordelen of de leerling plaatsbaar is en op de wachtlijst kan worden geplaatst.

4. Leerlingen die op de wachtlijst zijn geplaatst, moeten rekening houden met het feit dat pas aan het eind van het schooljaar bekend is wie geplaatst kan worden. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de eventuele profielkeuze en de hoeveelheid maximale leerlingen in een klas.

Orion hanteert de volgende maximale groepsgrootte per leerjaar:
  • Leerjaar 1: 40 leerlingen
  • Leerjaar 2: 40 leerlingen
  • Leerjaar 3: 40 leerlingen
  • Leerjaar 4: 40 leerlingen
  • Leerjaar 5: 40 leerlingen
  • Leerjaar 6: 25 leerlingen

Leerlingen profiel

Je middelbare schooltijd gaat om veel meer dan een diploma. We willen graag dat je ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn!

Het Rembrandtmodel past bij jou als je graag samenwerkt met medeleerlingen, maar ook zelfstandig kunt werken. Kies voor het Orion als je onderzoekend wil leren in leerateliers.

Centrale voorlichting / Algemene voorlichtingen

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool staan samen met hun ouders voor een grote beslissing, namelijk de keuze voor een goede school voor voortgezet onderwijs. Niet iedere school is zomaar de juiste school voor een kind. Gelukkig kent het Bredase onderwijs een grote variëteit.

Centrale Voorlichting dinsdag 9 november en woensdag 10 november 2021 van 18.00-21.30 uur. Entree met een verkregen toegangsbewijs via de basisschool.

 

 

Hier zijn de digitale voorlichtingen van het afgelopen schooljaar terug te zien voor ouders en leerlingen:

Algemeen : Algemene voorlichting 23 februari 2021

Hoogbegaafdheid : Informatieavond HB 3 februari 2021

Orion Live! : Orion Live! 12 januari 2021

Open Dag

Zaterdag 12 februari 2022 van 10.00 – 14.00 uur is onze jaarlijkse open dag en dan laten wij onze school en werkwijze zien. Dat doen niet alleen onze docenten, maar ook onze leerlingen. Dit vinden we heel belangrijk, want van wie kom je nou beter te weten hoe een school is dan van de leerlingen zelf?

Komen jullie ook een kijkje nemen?

Proeflessen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Orion Lyceum op de volgende data proeflessen:

7 oktober 2021 van 19.00 – 20.30 – VOL

16 november 2021 van 19.00 – 20.30 – VOL

17 februari 2022 van 19.00-20.30

Tijdens deze proeflessen kunnen leerlingen nader kennis maken met de werkwijze op onze school en kijken of die bij hen past.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen deze avond algemene informatie en worden in de gelegenheid gesteld om een kijkje in de school te nemen. Dit wordt verdeeld in tijdsblokken van 20 minuten.

Je kunt je via onderstaand knop online aanmelden en een voorkeur opgeven. Je ontvangt altijd via email een bevestiging.