Decanaat

De decaan op het Orion Lyceum houdt zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze en begeleidt leerlingen bij hun keuzemomenten, zoals het kiezen voor het juiste schooltype (havo of vwo) in leerjaar 2, het kiezen van een profiel voor de Tweede Fase in leerjaar 3 en het kiezen van een vervolgopleiding in leerjaar 4, 5 en 6.

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan binnenlopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om een afspraak te maken. Tevens is onze decaan per e-mail te bereiken via info@orionlyceum.nl.

Toetsen / roosters

Rooster toetsweek 2
13-17 januari 2020
voor havo/vwo 4-5-6

Rooster toetsweek 3
23-27 maart 2020
voor havo/vwo 4-5-6

Rooster toetsweek 4
22-26 juni 2020
voor havo/vwo 3-4 en 5 vwo

Examen

Het afstudeeronderzoek en het examen (SE en CSE) vormen de kroon op je werk op het Orion Lyceum.

We vinden het van belang dat alle leerlingen met een diploma de school verlaten. Om je goed op het examen voor te bereiden kun je een examencampustraining volgen en is er een mobiele app te downloaden via mijneindexamen.nl.

De afgelopen jaren behaalden we regelmatig een slagingspercentage van 100%.

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en organiseert activiteiten, excursies en evenementen. De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen uit alle leerjaren en wordt ondersteund door een docent. Vragen, ideeën en opmerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden aan: leerlingenraad@orionlyceum.nl

Twijfel niet als je iets te zeggen hebt, maar e-mail ons meteen, want daar zijn wij juist voor!

Jaarplanning

In de jaarplanning vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2019-2020 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail. Relevante items vindt u ook terug op Magister 6.

Vakanties

De vakanties zijn vastgesteld door het College van Bestuur  van de SKVOB eo.

2019-2020
Aanvang schooljaar 19 augustus 2019
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie
Bevrijdingsdag 
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020
2020-2021
Aanvang schooljaar 24 augustus 2020
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari  2021
2e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie
incl. Hemelvaartsdag
3 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021