Decanaat

De decaan op het Orion Lyceum houdt zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze en begeleidt leerlingen bij hun keuzemomenten, zoals het kiezen voor het juiste schooltype (havo of vwo) in leerjaar 2, het kiezen van een profiel voor de Tweede Fase in leerjaar 3 en het kiezen van een vervolgopleiding in leerjaar 4, 5 en 6.

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan binnenlopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om een afspraak te maken. Tevens is onze decaan per e-mail te bereiken via info@orionlyceum.nl.

Toetsen / roosters

Rooster toetsweek 1
2-6 november 2020
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 2
25-29 januari 2021
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 3
29 maart – 2 april 2021
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 4
5-9 juli 2021
4 havo-vwo / 5 vwo

Examen

Het afstudeeronderzoek en het examen (SE en CSE) vormen de kroon op je werk op het Orion Lyceum.

We vinden het van belang dat alle leerlingen met een diploma de school verlaten. Om je goed op het examen voor te bereiden kun je een examencampustraining volgen en is er een mobiele app te downloaden via mijneindexamen.nl.

De afgelopen jaren behaalden we regelmatig een slagingspercentage van 100%.

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en organiseert activiteiten, excursies en evenementen. De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen uit alle leerjaren en wordt ondersteund door een docent. Vragen, ideeën en opmerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden aan: leerlingenraad@orionlyceum.nl

Twijfel niet als je iets te zeggen hebt, maar e-mail ons meteen, want daar zijn wij juist voor!

Jaarplanning

In de jaarplanning vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2019-2020 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail. Relevante items vindt u ook terug op Magister 6.

Vakanties

De vakanties zijn vastgesteld door het College van Bestuur  van de SKVOB eo.

2020-2021
Aanvang schooljaar 24 augustus 2020
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari  2021
Pasen 5  en 6 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie
incl. Hemelvaartsdag
3 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021
2021-2022
Aanvang schooljaar 6 september 2021
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari  t/m 4 maart  2022
2e Paasdag  18 april 2022
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartweekeinde 26 (Hemelvaart) en 27 mei 2022
2e Pinksterdag  6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022