Decanaat

Leerlingen
raad

Toetsen /
roosters

Jaarplanning

Examen

Vakanties

Decanaat

De decaan op het Orion Lyceum houdt zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze en begeleidt leerlingen bij hun keuzemomenten, zoals het kiezen voor het juiste schooltype (havo of vwo) in leerjaar 2, het kiezen van een profiel voor de Tweede Fase in leerjaar 3 en het kiezen van een vervolgopleiding in leerjaar 4, 5 en 6.

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan binnenlopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om een afspraak te maken. Tevens is onze decaan per e-mail te bereiken via info@orionlyceum.nl.

Toetsen / roosters

Rooster toetsweek 2
14-18 januari 2019
voor havo/vwo 4-5-6

Rooster toetsweek 3
25-29 maart 2019
voor havo/vwo 4-5-6

Rooster toetsweek 4
17-21 juni 2019
voor havo/vwo 3-4-5-6

Examen

Het afstudeeronderzoek en het examen (SE en CSE) vormen de kroon op je werk op het Orion Lyceum.

We vinden het van belang dat alle leerlingen met een diploma de school verlaten. Om je goed op het examen voor te bereiden kun je een examencampustraining volgen en is er een mobiele app te downloaden via mijneindexamen.nl.

De afgelopen jaren behaalden we regelmatig een slagingspercentage van 100%.

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en organiseert activiteiten, excursies en evenementen. De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen uit alle leerjaren en wordt ondersteund door een docent. Vragen, ideeën en opmerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden aan: leerlingenraad@orionlyceum.nl

Twijfel niet als je iets te zeggen hebt, maar e-mail ons meteen, want daar zijn wij juist voor!

Jaarplanning

In het downloadbare document vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2018-2019 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail. Relevante items vindt u ook terug op Magister 6.

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld door het College van Bestuur  van de SKVOB eo.

Aanvang schooljaar 20 aug 2018
Herfstvakantie 15 t/m 19 okt 2018
Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 mrt 2019
Meivakantie
(inclusief Goede Vrijdag
en 2e Paasdag)
19 april t/m 3 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 jun 2019
Zomervakantie 8 jul t/m 16 aug 2019