Decanaat

De decaan op het Orion Lyceum houdt zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze en begeleidt leerlingen bij hun keuzemomenten, zoals het kiezen voor het juiste schooltype (havo of vwo) in leerjaar 2, het kiezen van een profiel voor de Tweede Fase in leerjaar 3 en het kiezen van een vervolgopleiding in leerjaar 4, 5 en 6.

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan binnenlopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om een afspraak te maken. Tevens is onze decaan per e-mail te bereiken via info@orionlyceum.nl.

Toetsen / roosters

Rooster toetsweek 1
7-11 november 2022
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 2
23-27 januari 2023
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 3
27 maart – 31 maart 2023
4 havo-vwo / 5 havo-vwo / 6 vwo

Rooster toetsweek 4
22 juni – 28 juni 2023
4 havo-vwo / 5 vwo

Examen

Het afstudeeronderzoek en het examen (SE en CSE) vormen de kroon op je werk op het Orion Lyceum.

We vinden het van belang dat alle leerlingen met een diploma de school verlaten. Om je goed op het examen voor te bereiden kun je een examencampustraining volgen en is er een mobiele app te downloaden via mijneindexamen.nl.

De afgelopen jaren behaalden we regelmatig een slagingspercentage van 100%.

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en organiseert activiteiten, excursies en evenementen. De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen uit alle leerjaren en wordt ondersteund door een docent. Vragen, ideeën en opmerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden aan: leerlingenraad@orionlyceum.org

Twijfel niet als je iets te zeggen hebt, maar e-mail ons meteen, want daar zijn wij juist voor!

Jaarplanning

In de jaarplanning vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2022-2023 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail. Relevante items vindt u ook terug op Magister 6.

Vakanties

De vakanties zijn vastgesteld door het College van Bestuur  van de SKVOB eo.

2022-2023
Aanvang schooljaar 5 september 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari  t/m 24 februari 2023
2e Paasdag  10 april 2023
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag  29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023