Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte over de stand van zaken rondom het coronavirus. Als er nieuwe informatie is, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen ook via mail een brief.