Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2020-2021 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Maart

1 t/m 5 mrt Alternatieve reisweek
3 mrt
3 mrt
10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw – online
13.30 uur alt. datum herkansing SE2 voor ll die 23-02 gemist hebben
15 mrt Doorloop Demo BSM
15 t/m 19 mrt Kantelweek en presentaties onderbouw
16 en 17 mrt 15.00 uur Eindpresentaties 5 havo en 6 vwo
18 mrt Campus Demo BSM
22 t/m 26 mrt Toetsvrije week 4hv5hv6v
23 mrt Start inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
26 mrt Inleveren definitieve profielkeuze klas 3hv
Leerling rapport onderbouw
29 mrt t/m 2 apr Toetsweek 3 4hv5hv6v
29 mrt 09.00 uur Sluiting inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
Periode 3 onderbouw

April

5 apr 2e Paasdag
6 apr Vrije dag
7 apr P4 bovenbouw
8 apr Muziekexamen H5/V6
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
9 apr Nacht van het Verhaal
12 apr 09.00 Cijfers toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
12 apr 10.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
12 t/m 16 apr Cito klas 1 t/m 3 (1e en 2e lesuur)
13 apr Examen Drama (bovenbouw)
14 apr 10.00 inleveren herkansingsformulier 5h6v
16 apr 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
19 apr 12.45 Herkansing 5h6v Toetsweek 3
19 apr 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 3
19 t/m 23 apr Verkort lesrooster
23 apr 09.00 Cijfers herkansing en inhalen toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
Start inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’erklas 1 t/m 5v
26 apr Leerling rapport bovenbouw
27 apr Koningsdag
28 apr 08.00 Sluiting inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
13.00 Cijfers + akkoordverklaring uitdelen 5 havo en 6 vwo
29 apr 10.00 Akkoordverklaring retour 5 havo en 6 vwo
30 apr Toetsvrije dag

Mei

3 t/m 14 mei Meivakantie
18 en 20 mei 15 min. gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
21 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
17mei – 1 juni Centraal Examen Tijdvak 1
24 mei 2e Pinksterdag
28 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v

Juni

2 jun Examengala
4 juni
10 juni
14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
Normering CE tijdvak 1
11 juni
14-25 juni
14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
CE tijdvak 2
21 t/m 24 juni Centraal Examen tijdvak 2
28 juni en 1 juli 09.00-15.00 TED Talk klas 3h
28 juni t/m 2 juli Toetsvrije week 4hv5v

Juli

2 juli
5 t/m 9 juli
Normering tijdvak 2
Toetsweek 4 4hv5v
Kantelweek onderbouw
8 juli
6-9 juli
Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo ?
CE Tijdvak 3
12 juli Laatste lesdag klas 1 volgens lesrooster
13 en 14 juli Presentaties klas 1
12 t/m 14 juli Stage klas 2 en 3
13 jul 09.00 Inhalen 4hv5v toetsweek 4
14 jul 08.30 Inzage toetsen bovenbouw
14 jul
15 juli
09.30 Cijfers 4hv5v in magister
Normering CE tijdvak 3
19 juli Stage presentaties klas 2 en 3
Leerlingen boeken inleveren
20 juli Binnen-buitendag
21 jul Ontwikkeldag – leerlingen vrij
22 juli 10.00 Leerlingen rapport
26 juli Zomervakantie

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.