Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2018-2019 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Mei

07-05 Binnenhofbezoek klas 4 havo en 4 vwo
09 t/m 22-05 Centraal Examen 1e tijdvak
09-05 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa leerlingen)
10-05 14.30 uur Orion keuzecursus
14-05 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa leerlingen)
17-05 14.30 uur Orion keuzecursus
23-05 21.00-24.00 uur Campus Examengala
24-05 14.30 uur Orion keuzecursus
Week 22 en 23 Rekentoets 4 havo en 5 vwo
30 en 31 mei Hemelvaartsweekeind (school gesloten)

Juni

10-06 2e Pinksterdag (school gesloten)
Week 24 Toetsvrije week bovenbouw
11-06 19.30 uur Campus college
12-06 Normering CE1
14-06 14.30 uur Studium Generale
15.30-17.00 uur HB ouderdenktank
Week 25 Toetsweek 4 4hv 5v + proefwerkweek klas 3
Presentaties klas 2
17 t/m 20-06 Centraal Examen 2e tijdvak
24-06 Laatste lesdag volgens lesrooster
25-06 09.00 uur Inhalen toetsweek 4
Week 26 en 27 Schooleigen dagen
24 t/m 26-06 Stage leerlingen klas 2 en 3
25 en 26-06 Presentaties klas 1
26-06 08.30 uur Inzage toetsen door leerlingen
09.30 uur Cijfers in magister onderbouw en bovenbouw
27-06 18.30-21.30 Zomerfeest
28-06 Normering CE2

Juli

01-07
02-07
Stage presentaties klas 2 en 3
Binnen/Buitendag
03-07 Boeken inleveren door leerlingen
04-07 15.30 uur Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
05-07 10.00 uur Leerlingen ontvangen eindrapport

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.