Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2020-2021 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Januari

4 jan 10.10 Start lessen na Kerstvakantie, lessen starten
Lessen starten volgens regulier rooster
6 jan Uiterlijk feedback van begeleider op PWS
7 jan Verkort lesrooster
Voorlichting vakken klas 3
8 jan 14.30 Keuzecursus blok 1 klas 1 t/m 5v
11 jan t/m 15 jan Toetsvrije week 4hv5hv6v
14 jan Voorlichting vakken klas 3
Wordt dmv filmpjes/Powerpoints tijdens lpt lessen getoond
15 jan Ontwikkeldag – leerlingen vrij
Lesdag (ipv 16 dec. 2020)
20 jan Inleveren definitief PWS door 5 havo en 6 vwo
22 jan 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
25 jan t/m 29 jan Toetsweek 2 4hv5hv6v
25 jan P3 bovenbouw
26 jan 19.00 info avond ouders profielkeuze klas 3 (online)
29 jan 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v

Februari

1 feb
2 feb
Inleveren definitief PWS door 5 havo en 6 vwo
09.00 Cijfers toetsweek 2 bovenbouw in magister
12.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
3 feb Start inschrijving 10 min. gesprek ouder/docent bb
Inhalen bb SE van maandag 25-01; 14.00 uur
4 feb
4 feb
5 feb
5 feb
10.00 Inleveren herkansingsformulier 5h6v
Vanaf 09.00 uur afhalen herkansingsformulier
Inhalen bb SE van dinsdag 26-01; 14.00 uur
Start inschrijving 10 min. gesprek ouder/docent bb
6 feb 10.00-14.00 uur Open Dag
8 feb
8 feb
09.00 Sluiting inschr. 10 min. gesprek ouder/docent
Uiterlijk 10.00 uur inleveren herkansingsformulier
8 feb
8 feb t/m 12 feb
8 feb
9 feb
10 feb
|10 feb
09.00 Cijfers toetsweek bb in magister
Verkort lesrooster
Inhalen bb SE2 van dag 1,2,3; 08.30 en 14.00 uur
Inhalen bb SE2 van alle dagen; 08.30 en 14.00 uur
Inhalen bb SE2 van alle dagen; 08.30 en 14.00 uur
09.00 Sluiting inschr. 10 min. gesprek ouder/docent
11 feb 20.00 Carnavalsfeest
12 feb 12.45 Herkansing 5h6v toetsweek 2
Inleveren voorlopig profielkeuze formulier klas 3 hv
12 feb 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 2
15 t/m 19 feb Voorjaarsvakantie
22 feb
22 feb
22 feb
22-23 feb
Leerlingen vrij
Lesdag (ipv 17 dec 2020)
Voor 10.00 uur eventuele switch herk. se2; zie voorwaarden vanuit examensecretariaat
23 feb
23 feb
 09.00 Cijfers herkansing + Inhalen toetsweek 2 in magister
12.45 uur herkansingen bb SE2
23 feb Leerling rapport bb
24 feb 4hv excursie Binnenhof (maatschappijleer) onder voorbehoud
25 feb 10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw – online
Activiteitendag BSM H5/V5
26 feb 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v
Activiteitendag BSM H5/V5

Maart

1 t/m 5 mrt Alternatieve reisweek
3 mrt
3 mrt
10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw – online
13.30 uur alt. datum herkansing SE2 voor ll die 23-02 gemist hebben
15 mrt Doorloop Demo BSM
15 t/m 19 mrt Kantelweek en presentaties onderbouw
16 en 17 mrt 15.00 uur Eindpresentaties 5 havo en 6 vwo
18 mrt Campus Demo BSM
22 t/m 26 mrt Toetsvrije week 4hv5hv6v
23 mrt Start inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
26 mrt Inleveren definitieve profielkeuze klas 3hv
Leerling rapport onderbouw
29 mrt t/m 2 apr Toetsweek 3 4hv5hv6v
29 mrt 09.00 uur Sluiting inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
Periode 3 onderbouw

April

5 apr 2e Paasdag
6 apr Vrije dag
7 apr P4 bovenbouw
8 apr Muziekexamen H5/V6
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
9 apr Nacht van het Verhaal
12 apr 09.00 Cijfers toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
12 apr 10.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
12 t/m 16 apr Cito klas 1 t/m 3 (1e en 2e lesuur)
13 apr Examen Drama (bovenbouw)
14 apr 10.00 inleveren herkansingsformulier 5h6v
16 apr 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
19 apr 12.45 Herkansing 5h6v Toetsweek 3
19 apr 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 3
19 t/m 23 apr Verkort lesrooster
23 apr 09.00 Cijfers herkansing en inhalen toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
Start inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’erklas 1 t/m 5v
26 apr Leerling rapport bovenbouw
27 apr Koningsdag
28 apr 08.00 Sluiting inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
13.00 Cijfers + akkoordverklaring uitdelen 5 havo en 6 vwo
29 apr 10.00 Akkoordverklaring retour 5 havo en 6 vwo
30 apr Toetsvrije dag

Mei

3 t/m 14 mei Meivakantie
18 en 20 mei 15 min. gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
21 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
17mei – 1 juni Centraal Examen Tijdvak 1
24 mei 2e Pinksterdag
28 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v

Juni

2 jun Examengala
4 juni
10 juni
14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
Normering CE tijdvak 1
11 juni
14-25 juni
14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
CE tijdvak 2
21 t/m 24 juni Centraal Examen tijdvak 2
28 juni en 1 juli 09.00-15.00 TED Talk klas 3h
28 juni t/m 2 juli Toetsvrije week 4hv5v

Juli

2 juli
5 t/m 9 juli
Normering tijdvak 2
Toetsweek 4 4hv5v
Kantelweek onderbouw
8 juli
6-9 juli
Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo ?
CE Tijdvak 3
12 juli Laatste lesdag klas 1 volgens lesrooster
13 en 14 juli Presentaties klas 1
12 t/m 14 juli Stage klas 2 en 3
13 jul 09.00 Inhalen 4hv5v toetsweek 4
14 jul 08.30 Inzage toetsen bovenbouw
14 jul
15 juli
09.30 Cijfers 4hv5v in magister
Normering CE tijdvak 3
19 juli Stage presentaties klas 2 en 3
Leerlingen boeken inleveren
20 juli Binnen-buitendag
21 jul Ontwikkeldag – leerlingen vrij
22 juli 10.00 Leerlingen rapport
26 juli Zomervakantie

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.