Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2018-2019 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

April

01-04 Start periode 4 bovenbouw
05-04 09.00 uur Cijfers toetsweek 3 in Magister
10.00 uur Ophalen herkansingsformulier 5h 6v toetsweek 3
19.00-23.00 uur Nacht van het Verhaal
Week 15 Cito afname klas 1-2-3 (1e en 2e lesuur)
09-04 10.00 uur Inleveren herkansingsformulier toetsweek 3 5h 6v
09+10-04 Eindpresentaties examen leerlingen
12-04 12.45 uur Herkansing toetsweek 5h 6v
12.45 uur Inhalen toetsweek 3 4hv 5hv 6v
14.30 uur Orion keuzecursus
Week 16 Verkort lesrooster
15-04 Inschrijven 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa leerlingen)
16-04 Cijfers toetsweek 3 in magister
19.30 uur Campus college
17-04 13.00 uur Uitreiken Akkoordverklaringen 5 havo en 6 vwo
18-04 09.00 uur Sluiting inschrijving 15 min ouder/lgb (muv examen leerlingen)
10.00 uur Akkoordverklaringen 5 havo en 6 vwo retour
Toetsvrije dag
08.30-13.00 uur Stunt examen leerlingen
Leerlingen 4hv 5v ontvangen rapport 3
19-04 Goede Vrijdag (vrije dag)
22-04 t/m 03-05 Meivakantie

Mei

07-05 Binnenhofbezoek klas 4 havo en 4 vwo
09 t/m 22-05 Centraal Examen 1e tijdvak
09-05 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa leerlingen)
10-05 14.30 uur Orion keuzecursus
14-05 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa leerlingen)
17-05 14.30 uur Orion keuzecursus
23-05 21.00-24.00 uur Campus Examengala
24-05 14.30 uur Orion keuzecursus
Week 22 en 23 Rekentoets 4 havo en 5 vwo
30 en 31 mei Hemelvaartsweekeind (school gesloten)

Juni

Week 23 Presentaties 4 havo, 4 vwo, 5 vwo
10-06 2e Pinksterdag (school gesloten)
Week 24 Toetsvrije week bovenbouw
11-06 19.30 uur Campus college
12-06 Normering CE1
14-06 14.30 uur Studium Generale
15.30-17.00 uur HB ouderdenktank
Week 25 Toetsweek 4 4hv 5v + proefwerkweek klas 3
Presentaties klas 2
17 t/m 20-06 Centraal Examen 2e tijdvak
24-06 Laatste lesdag volgens lesrooster
25-06 09.00 uur Inhalen toetsweek 4
Week 26 en 27 Schooleigen dagen
24 t/m 26-06 Stage leerlingen klas 2 en 3
25 en 26-06 Presentaties klas 1
26-06 08.30 uur Inzage toetsen door leerlingen
09.30 uur Cijfers in magister onderbouw en bovenbouw
27-06 Stage presentaties klas 2 en 3
18.30-21.30 Zomerfeest
28-06 Normering CE2

Juli

02-07 Binnen/Buitendag
03-07 Boeken inleveren door leerlingen
04-07 15.30 uur Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
05-07 Leerlingen ontvangen eindrapport

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.