Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2021-2022 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Mei

02 t/m 06-05 Meivakantie
11-05 15 min gesprek lgb/ouder
12 t/m 25-05 Centraal Examen CE1
13-05 Keuzecursus
14 t/m 21-05 Internationalisering (Roemenië)
17-05 15 min gesprek lgb/ouder
20-05 Keuzecursus
25-05 Ontwikkelmiddag – leerlingen na 12.10 uur vrij
Nacht van het Verhaal 19.00-22.00 uur (was 1 april)
26 t/m 27-05 Hemelvaart – leerlingen vrij
30-05 Externe activiteitendag BSM 5h 5v

Juni

01-06 21.00 uur Examengala
03-06 Ready 4 Rockblock
06-06 2e Pinksterdag – leerlingen vrij
15-06 09-06 Normering CE1   (verplaatst naar 09-06)
15-06 09-06 14.00 uur Ontvangst niet-geslaagden
15-06  09-06 15.00 uur Ontvangst geslaagden
10-06
10-06
13-06-2406
16-06
Uiterlijk 10.00 uur opgave ll die deelnemen aan CE2
Keuzecursus
CE tijdvak 2
16.30-17.30 uur HB ouderdenktank
17-06 Keuzecursus
20-06 Start 2e tijdvak Centraal Examen  verplaatst naar 13-06 t/m 24-06
27-06 09.00-15.00 uur TED talk klas 3
27 t/m 31-06 Toetsvrije week 4hv 5v
28-06 09.00-15.00 uur TED talk klas 3

Juli

01-07 Toetsvrije dag 4hv 5v
01-07 Normering CE2
01-07 14.00 uur Ontvangst niet-geslaagden
01-07 15.00 uur Ontvangst geslaagden
04 t/m 8-07
04 t/m 08-07
04 t/m 08-07
Toetsweek 4 4hv 5v
Kantelweek klas 1 en 2 (klas 2 alleen 04 t/m 05-07)
Proefwerkweek klas 3
04-07 Uiterlijk 10.00 uur opgave ll deelname CE3
05-07 – 08-07
6-07 t/m 8-07
08-07
CE tijdvak 3
Zeilkamp klas 2
Zomerfeest
11-07 09.00 en 11.30 uur Inhalen SE4
12.07 09.00 en 11.30 uur Inhalen SE4
11 t/m 13-07 Presentaties klas 1
11 t/m 14-7 Stage klas 2
13-07
13-07
14-07
14-07
09.00 uur Inhalen SE4
08.30 uur Inzage toetsen 4hv 5v
Normering CE3
12.00 uur Ontvangst niet-geslaagden
18-07 Boeken inleveren
18-07 Presentaties stage klas 2
19-07 Binnen-buitendag
20-07 Ontwikkeldag – leerlingen zonder schoolverplichting vrij
20-07 Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo,
21-07 10.00 uur Rapport ophalen
22-07 Organisatiedag – leerlingen vrij
25-07 Start zomervakantie

 

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.