Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2020-2021 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Oktober

2 okt 14.30 Studium Generale
5 t/m 9 okt Cito klas 1
9 okt Start Inschrijving 15min. gespr. LGB/ouder
14 okt Informatie avond ouders HB
15 okt 09.00 Sluiting inschrijving LGB/ouder gesprek
19 t/m 23 okt Herfstvakantie
26 t/m 30 okt Toetsvrije week 4hv5hv6v
29 okt 15 min. gesprek lgb/ouder
30 okt 14.30 Keuzecursus blok 1

November

2 t/m 6 nov Toetsweek 1 4hv5hv6v
2 nov 15 min. gesprek lgb/ouder
9 nov P2 bovenbouw
12 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
13 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
14.30 Keuzecursus blok 1
16 nov 09.00 Cijfers toetsweek 1 in magister
12.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
16 t/m 20 nov Kantelweek en present. onderbouw
18 nov 10.00 Inleveren herkansingsformulier 5h6v
19 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
20 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
23 t/m 27 nov Verkort lesrooster
24 nov Start inschr. 10 min. gespr. ouder/docent, klas 1 t/m 6
25 nov 12.45 Herkansing 5h6v toetsweek 1
12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 1
27 nov Infomiddag 4hv hbo/wo
30 nov 09.00 Sluiting inschr. 10 min. gespr. ouder/docent
P2 onderbouw
Deze week Sinterklaas tijdens LPT

December

1 dec 09.00 Cijfers toetsweek 1 herk+inh. in magister
Leerling rapport 1 t/m 6
4 dec 14.30 Keuzecursus blok 1
7 dec Klas 1 Maatschappelijke stage
8 dec 10 min. gesprek ouder/docent 1 t/m 6
11 dec Leerlingen 5 havo/6 vwo inleveren voorlopig PWS
Kerstgala – avond
14 dec 10 min. gesprek ouder/docent 1 t/m 6
17 dec Binnen-buitendag
18 dec Leerlingen vrij
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie

Januari

4 jan 10.10 Start lessen na Kerstvakantie
6 jan Uiterlijk feedback van begeleider op PWS
7 jan Verkort lesrooster
Voorlichting vakken klas 3
8 jan 14.30 Keuzecursus blok 1 klas 1 t/m 5v
11 jan t/m 15 jan Toetsvrije week 4hv5hv6v
14 jan Voorlichting vakken klas 3
15 jan Ontwikkeldag – leerlingen vrij
20 jan Inleveren definitief PWS door 5 havo en 6 vwo
22 jan 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
18 jan t/m 22 jan Toetsweek 2 4hv5hv6v
25 jan P3 bovenbouw
26 jan 19.00 info avond ouders profielkeuze klas 3
29 jan 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v

Februari

2 feb 09.00 Cijfers toetsweek 2 bovenbouw in magister
12.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
3 feb Start inschrijving 10 min. gesprek ouder/docent
4 feb 10.00 Inleveren herkansingsformulier 5h6v
6 feb 10.00-14.00 uur Open Dag
8 feb 09.00 Sluiting inschr. 10 min. gesprek ouder/docent
8 feb t/m 12 feb Verkort lesrooster + ll bespr.
11 feb 20.00 Carnavalsfeest
12 feb 12.45 Herkansing 5h6v toetsweek 2
Inleveren voorlopig profielkeuze formulier klas 3 hv
12 feb 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 2
15 t/m 19 feb Voorjaarsvakantie
22 feb Leerlingen vrij
23 feb 09.00 Cijfers herkansing + Inhalen toetsweek 2 in magister
23 feb Leerling rapport
24 feb Klas 4hv excursie Binnenhof (maatschappijleer)
25 feb 10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw
Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
26 feb 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v
Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud

Maart

1 t/m 5 mrt Alternatieve datum LOW reis 5h5v
3 mrt 10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw
15 mrt Doorloop Demo BSM
15 t/m 19 mrt Kantelweek en presentaties onderbouw
16 en 17 mrt 15.00 uur Eindpresentaties 5 havo en 6 vwo
18 mrt Campus Demo BSM
22 t/m 26 mrt Toetsvrije week 4hv5hv6v
23 mrt Start inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
26 mrt Inleveren definitieve profielkeuze klas 3hv
Leerling rapport onderbouw
29 mrt t/m 2 apr Toetsweek 3 4hv5hv6v
29 mrt 09.00 uur Sluiting inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
Periode 3 onderbouw

April

5 apr 2e Paasdag
6 apr Vrije dag
7 apr P4 bovenbouw
8 apr Muziekexamen H5/V6
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
9 apr Nacht van het Verhaal
12 apr 09.00 Cijfers toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
12 apr 10.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
12 t/m 16 apr Cito klas 1 t/m 3 (1e en 2e lesuur)
13 apr Examen Drama (bovenbouw)
14 apr 10.00 inleveren herkansingsformulier 5h6v
16 apr 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
19 apr 12.45 Herkansing 5h6v Toetsweek 3
19 apr 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 3
19 t/m 23 apr Verkort lesrooster
23 apr 09.00 Cijfers herkansing en inhalen toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
Start inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’erklas 1 t/m 5v
26 apr Leerling rapport bovenbouw
27 apr Koningsdag
28 apr 08.00 Sluiting inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
13.00 Cijfers + akkoordverklaring uitdelen 5 havo en 6 vwo
29 apr 10.00 Akkoordverklaring retour 5 havo en 6 vwo
30 apr Toetsvrije dag

Mei

3 t/m 14 mei Meivakantie
18 en 20 mei 15 min. gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
21 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
17 t/m 31 mei Centraal Examen Tijdvak 1
24 mei 2e Pinksterdag
28 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v

Juni

2 jun Examengala
4 juni 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
11 juni 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
21 t/m 24 juni Centraal Examen tijdvak 2
28 juni en 1 juli 09.00-15.00 TED Talk klas 3h
28 juni t/m 2 juli Toetsvrije week 4hv5v

Juli

5 t/m 9 juli Toetsweek 4 4hv5v
Kantelweek onderbouw
8 juli Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
12 juli Laatste lesdag klas 1 volgens lesrooster
13 en 14 juli Presentaties klas 1
12 t/m 14 juli Stage klas 2 en 3
13 jul 09.00 Inhalen 4hv5v toetsweek 4
14 jul 08.30 Inzage toetsen bovenbouw
14 jul 09.30 Cijfers 4hv5v in magister
19 juli Stage presentaties klas 2 en 3
Leerlingen boeken inleveren
20 juli Binnen-buitendag
21 jul Ontwikkeldag – leerlingen vrij
22 juli 10.00 Leerlingen rapport
26 juli Zomervakantie

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.