Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2020-2021 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Augustus

24 aug P1 Onder- en bovenbouw
14.00 Ontvangst + introductiedag leerlingen
Schoolfotograaf
25 aug Introductie klas 1 t/m 6
26 aug 08.30-09.20 Intro 4hv, daarna vervolg lessen volgens lesrooster
Start lessen 5hv 6v volgens lesrooster
Introductie klas 1 t/m 3
27 aug Start lessen onderbouw volgens lesrooster
31 aug 12.00 Ophalen herkansingsformulier 5hv6v 19-20

September

3 sep 10.00 Inleveren herkansingsformulier 5hv6v 19-20
18.30 Informatie avond ouders klas 1 t/m 3
7 sep Deze week taalscreening klas 1
8 sep 12.45 Herkansing 1 5hv6v 19-20
9 sep 12.45 Herkansing (reservedag) 5hv6v 19-20
11 sep 12.45 Herkansing 2 5hv6v 19-20
15 sep 09.00 Cijfers herkansing 5hv6v in magister
18 sep 14.30 Orion Cinema
21 sep 19.30 Informatie avond ouders 5hv 6v
22 sep 19.30 Informatie avond ouders 4hv
24 sep Leerlingen vrij
25 sep Introductiedag 4 havo 4 vwo
30 sep Excursie BSM H4/V4 – onder voorbehoud

Oktober

2 okt 14.30 Studium Generale
5 t/m 9 okt Cito klas 1
9 okt Start Inschrijving 15min. gespr. LGB/ouder
14 okt Informatie avond ouders HB
15 okt 09.00 Sluiting inschrijving LGB/ouder gesprek
19 t/m 23 okt Herfstvakantie
26 t/m 30 okt Toetsvrije week 4hv5hv6v
29 okt 15 min. gesprek lgb/ouder
30 okt 14.30 Keuzecursus blok 1

November

2 t/m 6 nov Toetsweek 1 4hv5hv6v
2 nov 15 min. gesprek lgb/ouder
9 nov P2 bovenbouw
12 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
13 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
14.30 Keuzecursus blok 1
16 nov 09.00 Cijfers toetsweek 1 in magister
12.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
16 t/m 20 nov Kantelweek en present. onderbouw
18 nov 10.00 Inleveren herkansingsformulier 5h6v
19 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
20 nov Excursie kamp BSM H5/V5, onder voorbehoud
23 t/m 27 nov Verkort lesrooster
24 nov Start inschr. 10 min. gespr. ouder/docent, klas 1 t/m 6
25 nov 12.45 Herkansing 5h6v toetsweek 1
12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 1
27 nov Infomiddag 4hv hbo/wo
30 nov 09.00 Sluiting inschr. 10 min. gespr. ouder/docent
P2 onderbouw
Deze week Sinterklaas tijdens LPT

December

1 dec 09.00 Cijfers toetsweek 1 herk+inh. in magister
Leerling rapport 1 t/m 6
4 dec 14.30 Keuzecursus blok 1
7 dec Klas 1 Maatschappelijke stage
8 dec 10 min. gesprek ouder/docent 1 t/m 6
11 dec Leerlingen 5 havo/6 vwo inleveren voorlopig PWS
Kerstgala – avond
14 dec 10 min. gesprek ouder/docent 1 t/m 6
17 dec Binnen-buitendag
18 dec Leerlingen vrij
21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie

Januari

4 jan 10.10 Start lessen na Kerstvakantie
6 jan Uiterlijk feedback van begeleider op PWS
7 jan Verkort lesrooster
Voorlichting vakken klas 3
8 jan 14.30 Keuzecursus blok 1 klas 1 t/m 5v
11 jan t/m 15 jan Toetsvrije week 4hv5hv6v
14 jan Voorlichting vakken klas 3
15 jan Ontwikkeldag – leerlingen vrij
20 jan Inleveren definitief PWS door 5 havo en 6 vwo
22 jan 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
18 jan t/m 22 jan Toetsweek 2 4hv5hv6v
25 jan P3 bovenbouw
26 jan 19.00 info avond ouders profielkeuze klas 3
29 jan 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v

Februari

2 feb 09.00 Cijfers toetsweek 2 bovenbouw in magister
12.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
3 feb Start inschrijving 10 min. gesprek ouder/docent
4 feb 10.00 Inleveren herkansingsformulier 5h6v
6 feb 10.00-14.00 uur Open Dag
8 feb 09.00 Sluiting inschr. 10 min. gesprek ouder/docent
8 feb t/m 12 feb Verkort lesrooster + ll bespr.
11 feb 20.00 Carnavalsfeest
12 feb 12.45 Herkansing 5h6v toetsweek 2
Inleveren voorlopig profielkeuze formulier klas 3 hv
12 feb 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 2
15 t/m 19 feb Voorjaarsvakantie
22 feb Leerlingen vrij
23 feb 09.00 Cijfers herkansing + Inhalen toetsweek 2 in magister
23 feb Leerling rapport
24 feb Klas 4hv excursie Binnenhof (maatschappijleer)
25 feb 10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw
26 feb 14.30 Orion Cinema klas 1 t/m 5v

Maart

1 t/m 5 mrt Alternatieve datum LOW reis 5h5v
3 mrt 10 min. gesprek ouder/docent bovenbouw
15 mrt Doorloop Demo BSM
15 t/m 19 mrt Kantelweek en presentaties onderbouw
16 en 17 mrt 15.00 uur Eindpresentaties 5 havo en 6 vwo
18 mrt Campus Demo BSM
22 t/m 26 mrt Toetsvrije week 4hv5hv6v
23 mrt Start inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
26 mrt Inleveren definitieve profielkeuze klas 3hv
Leerling rapport onderbouw
29 mrt t/m 2 apr Toetsweek 3 4hv5hv6v
29 mrt 09.00 uur Sluiting inschrijving 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
Periode 3 onderbouw

April

5 apr 2e Paasdag
6 apr Vrije dag
7 apr P4 bovenbouw
8 apr Muziekexamen H5/V6
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
9 apr Nacht van het Verhaal
12 apr 09.00 Cijfers toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
12 apr 10.00 Ophalen herkansingsformulier 5h6v
10 min. gesprek ouder/docent onderbouw
12 t/m 16 apr Cito klas 1 t/m 3 (1e en 2e lesuur)
13 apr Examen Drama (bovenbouw)
14 apr 10.00 inleveren herkansingsformulier 5h6v
16 apr 14.30 Studium Generale klas 1 t/m 5v
19 apr 12.45 Herkansing 5h6v Toetsweek 3
19 apr 12.45 Inhalen bovenbouw toetsweek 3
19 t/m 23 apr Verkort lesrooster
23 apr 09.00 Cijfers herkansing en inhalen toetsweek 3 in magister (bovenbouw)
Start inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’erklas 1 t/m 5v
26 apr Leerling rapport bovenbouw
27 apr Koningsdag
28 apr 08.00 Sluiting inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
13.00 Cijfers + akkoordverklaring uitdelen 5 havo en 6 vwo
29 apr 10.00 Akkoordverklaring retour 5 havo en 6 vwo
30 apr Toetsvrije dag

Mei

3 t/m 14 mei Meivakantie
18 en 20 mei 15 min. gesprek ouder/lgb’er 1 t/m 5v
21 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
17 t/m 31 mei Centraal Examen Tijdvak 1
24 mei 2e Pinksterdag
28 mei 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v

Juni

2 jun Examengala
4 juni 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
11 juni 14.30 Keuzecursus blok 2 1 t/m 5v
21 t/m 24 juni Centraal Examen tijdvak 2
28 juni en 1 juli 09.00-15.00 TED Talk klas 3h
28 juni t/m 2 juli Toetsvrije week 4hv5v

Juli

5 t/m 9 juli Toetsweek 4 4hv5v
Kantelweek onderbouw
8 juli Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
12 juli Laatste lesdag klas 1 volgens lesrooster
13 en 14 juli Presentaties klas 1
12 t/m 14 juli Stage klas 2 en 3
13 jul 09.00 Inhalen 4hv5v toetsweek 4
14 jul 08.30 Inzage toetsen bovenbouw
14 jul 09.30 Cijfers 4hv5v in magister
19 juli Stage presentaties klas 2 en 3
Leerlingen boeken inleveren
20 juli Binnen-buitendag
21 jul Ontwikkeldag – leerlingen vrij
22 juli 10.00 Leerlingen rapport
26 juli Zomervakantie

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.