Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2019-2020 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Juni

Er is nog veel onduidelijkheid ivm de RIVM maatregelen.
Wij houden u op de hoogte mbt de diverse activiteiten.

01-06 2e Pinksterdag – leerlingen vrij
02-06 VO Scholen open
05-06 14.30 uur Orion Keuzecursus
10-06 Uitslag Centraal Examen 1
12-06 14.30 uur Keuzecursus
15 t/m 18-06 Centraal Examen 2
15 t/m 26 juni Toetsweek 4hv5v
24 t/m 30-06 Kantelweek onderbouw
26-06 Uitslag Centraal Examen 2
29-06 t/m 01-07 Stage klas 2 en 3
29 + 30-06 09.00 uur Inhalen toetsweek 4 4hv 5v
30-06 Presentaties klas 1

Juli

01-07 Presentaties klas 1
01-07 08.30 uur Inzage toetsen toetsweek 4
01-07 09.30 uur Cijfers in magister bovenbouw en onderbouw
03-07 18.30 uur Zomerfeest
06-07 Leerlingen inleveren boeken
06-07 Presentaties stage klas 2 en 3
07-07 Binnen-buitendag
09-07 10.00 uur Rapport halen
Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.