Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2021-2022 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

December

01 t/m 03-12 Verkort lesrooster
01-12 12.45 uur Herkansen 5h 6v toetsweek 1
03-12 Rapport 1 onderbouw
06-12 Periode 2 onderbouw
06-12 Ontwikkelmiddag – leerlingen na 12.10 uur vrij
06-12 Rapport 1 bovenbouw
07-12 Cijfers toetsweek 1 herk+inh in magister
09-12 10 Min. gesprek docent/ouder onder- en bovenbouw
10-12 Orion Cinema
10-12 Paarse Vrijdag
13-12 10 Min. gesprek docent/ouder onder- en bovenbouw
17-12 Kerstgala
17-12 5havo en 6vwo leerlingen, voorlopige versie PWS inleveren
23-12 Binnen-buitendag
24-12 Leerlingen vrij
27-12 t/m 07-01 Kerstvakantie

Januari

10-01 10.10 uur Start lessen nieuwe jaar
08 t/m 15-01 Internationalisering (Spanje)
12-01 16.30-17.30 HB ouderdenktank
13-01 Verkort lesrooster
14-01 Internationaal Engels Theater
17 t/m 21-01 Toetsvrije week 4hv 5hv 6v
21-01 Ontwikkelmiddag – leerlingen na 12.10 uur vrij
24 t/m 28-01 Toetsweek 2 4hv 5hv 6v
25-01 19.00 uur Info avond ouders klas 3 (profielkeuze)
31-01 Periode 3 bovenbouw

Februari

02-02 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE2
03-02 5havo en 6vwo leerlingen, definitieve versie PWS inleveren
04-02 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE2
07-02 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE2
07-02 09.00 uur Cijfers toetsweek 2 in magister
07-02 12.00 uur 5h 6v Ophalen herkansingsformulier
08-02 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE2
08-02 Start inschrijven 10 min gesprek docent – bovenbouw
09-02 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE2
09-02 10.00 uur 5h 6v Inleveren herkansingsformulier
12-02 10.00-14.00 uur Open Dag
14-02 09.00 Sluiting inschr. 10 mon gesprek docent – bovenbouw
14 t/m 18-02 Verkort lesrooster
17-02 12.45 uur 5h 6v Herkansing SE2
21-02 Rapport 2 bovenbouw
21 t/m 25-02 Reisweek (onder voorbehoud)
22-02 Cijfers herkansing en inhalen toetsweek 2 in magister
22-02 10 Min. gesprek docent bovenbouw
24-02 16.30-17.30 HB ouderdenktank
25-02 Studium Generale
25-02 Klas 3 leerlingen, voorlopige profielkeuze inleveren
28-02 Voorjaarsvakantie

Maart

1 t/m 4-03 Voorjaarsvakantie
07-03 Libréon personeelsdag – leerlingen vrij
05 t/m 12-03 Internationalisering (Turkije)
8 t/m 11-03 Kantelweek onderbouw
08-03 Centrale aanmelding groep 8 leerlingen
09-03 Centrale aanmelding groep 8 leerlingen
14-03 10 Min gesprek docent – bovenbouw
14-03 Doorloop demo BSM
15-03 15.00 uur Eindpresentaties 5h 6v
15-03 Start inschr. 10 min gesprek docent/ouder onderbouw
16-03 15.00 uur Eindpresentaties 5h 6v
17-03 Ontwikkelmiddag – leerlingen na 12.10 uur vrij
17-03 Demo BSM
21-03 09.00 uur Sluiting inschr. 10 min gesprek docent/ouder onderbouw
21-03 Periode 3 onderbouw
21 t/m 25-03 Toetsvrije week 4hv 5hv 6v
25-03 Rapport leerlingen onderbouw
28-03 t/m 01-04 Toetsweek 3 4hv 5hv 6v
30-03 10 min gesprek docent/ouder onderbouw

April

01-04

 

Klas 3 leerlingen, definitieve profielkeuze inleveren
01-04 Nacht van het Verhaal
04-04 Deadline Kunst Beeldende Vorming
4 t/m 8-04 Cito afname klas 1 t/m 3
04-04 Periode 4 bovenbouw
05-04 10 min gesprek ouder/docent onderbouw
05-04 Drama examen
06-04 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE3
07-04 Muziek examen havo / vwo
08-04 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE3
11-04 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE3
11-04 09.00 uur Cijfers toetsweek 3 in magister
11-04 12.00 uur 5h 6v Ophalen herkansingsformulier
11 t/m 15-04 Verkort lesrooster
12-04

00

10.00 uur 5h 6v Inleveren herkansingsformulier
12-04 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE3
13-04 09.30 en 13.30 uur Inhaalparcours SE3
14-04 12.45 uur 5h 6v Herkansing SE3
15-04 Start inschr. 15 min gesprek lgb/ouder
18-04 2e Paasdag – leerlingen vrij
19-04 Rapport 3 bovenbouw
19-04 09.00 uur Cijfers examenleerlingen in magister
20-04 5h 6v Ontvangst cijferlijst en akkoordverklaring
20-04 16.30-17.30 uur HB ouderdenktank
21-04 10.00 uur 5h 6v Akkoordverklaring ondertekend retour
21-04 09.00 uur Sluiting inschr. 15 min gesprek lgb/ouder
22-04 Toetsvrije dag onderbouw + bovenbouw
25 t/m 29-04 Meivakantie

Mei

02 t/m 06-05 Meivakantie
11-05 15 min gesprek lgb/ouder
12 t/m 25-05 Centraal Examen CE1
13-05 Keuzecursus
14 t/m 21-05 Internationalisering (Roemenië)
17-05 15 min gesprek lgb/ouder
20-05 Keuzecursus
25-05 Ontwikkelmiddag – leerlingen na 12.10 uur vrij
26 t/m 27-05 Hemelvaart – leerlingen vrij
30-05 Externe activiteitendag BSM 5h 5v

Juni

01-06 21.00 uur Examengala
03-06 Ready 4 Rockblock
06-06 2e Pinksterdag – leerlingen vrij
10-06 Keuzecursus
15-06 Normering CE1
15-06 14.00 uur Ontvangst niet-geslaagden
15-06 15.00 uur Ontvangst geslaagden
16-06 16.30-17.30 uur HB ouderdenktank
17-06 Keuzecursus
20-06 Start 2e tijdvak Centraal Examen
27-06 09.00-15.00 uur TED talk klas 3
27 t/m 31-06 Toetsvrije week 4hv 5v
28-06 09.00-15.00 uur TED talk klas 3

Juli

01-07 Toetsvrije dag 4hv 5v
01-07 Normering CE2
01-07 14.00 uur Ontvangst niet-geslaagden
01-07 15.00 uur Ontvangst geslaagden
04 t/m 8-07 Toetsweek 4 4hv 5v
05-07 19.00 uur Kennismaking groep 8 leerlingen
08-07 Zomerfeest
11-07 09.00 en 11.15 uur Inhalen SE4
12.07 09.00 en 11.15 uur Inhalen SE4
11 t/m 13-07 Presentaties klas 1
11 t/m 14-7 Stage klas 2
13-07 08.30 uur Inzage toetsen 4hv 5v
18-07 Boeken inleveren
18-07 Presentaties stage klas 2
19-07 Binnen-buitendag
20-07 Ontwikkeldag – leerlingen zonder schoolverplichting vrij
20-07 19.00-21.00 uur Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
21-07 10.00 uur Rapport ophalen
22-07 Organisatiedag – leerlingen vrij
25-07 Start zomervakantie

 

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.