Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2019-2020 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

Maart

02 t/m 06-03
02 t/m 06-03
Kantelweek onderbouw
Presentaties onderbouw
02-03 10 min. Gesprek ouder docent klas 4-5-6
03-03 Binnenhofbezoek 4h 4v
03-03 15.00 uur Eindpresentaties 5h 6v
04-03 15.00 uur Eindpresentaties 5h 6v
04-03 Start inschrijving 10 min. gesprek ouder/docent klas 1-2-3
09-03 08.30-12.30 Doorloop DEMO BSM bovenbouw
09-03 09.00 uur Sluiting inschrijving 10 min. Gesprek ouder/docent klas 1-2-3
12-03 15.30 + 19.30 uur DEMO BSM bovenbouw
13-03 14.30 uur Orion Studium Generale
13-03 Leerlingen rapport klas 1-2-3
16 t/m 20-03 Toetsvrije week bovenbouw
16-03 Periode 3 onderbouw
17-03 Campus College
19-03
19-03
13.00-13.30 uur Opn. Showcase 5h 6v
10 min. Gesprekken ouder/docent klas 1-2-3
23 t/m 27-03 Toetsweek 3 4hv 5hv 6v
23-03 10 min. Gesprekken ouder/docent klas 1-2-3
27-03 Inleveren definitieve profielkeuze klas 3
30-03 Periode 4 bovenbouw

April

02-04 Muziekexamen 5h 6v
03-04 09.00 uur Cijfers toetsweek 3 4hv5hv6v in magister
03-04 10.00 Ophalen herkansingsformulier toetsweek 3 5h 6v
03-04 19.00 uur Nacht van het Verhaal
06 t/m 10-04 Cito klas 1-2-3 (1e en 2e lesuur)
07-04 10.00 Inleveren herkansingsformulier toetsweek 3 5h 6v
07-04 15.00 + 19.30 uur Drama examen 5h 6v
10-04 12.45 uur Inhalen toetsweek 3
10-04 12.45 uur Herkansing toetsweek 3 5h 6v
10-04 Start inschrijving 15 min gesprek ouder/lgb (muv exa ll)
13-04 2e Paasdag
14 t/m 17-04 Verkort lesrooster
14-04 09.00 uur Cijfers herkansing + Inhalen toetsweek 3 in magister
15-04 13.00 uur Cijfers + akkoordverklaring uitdelen 5h 6v
16-04 10.00 uur Akkoordverklaring getekend retour 5h 6v
16-04 Leerlingen rapport klas 4hv 5v
16-04 09.00 uur Sluiting inschrijving 15 min. Ouder/lgb (muv exa ll)
17-04 Toetsvrije dag
20-04 t/m 01-05 Meivakantie

Mei

05-05 Bevrijdingsdag – leerlingen vrij
07 t/m 20-05 Centraal Examen 1
07-05 15 min. Gesprek ouder/lgb (muv exa ll)
08-05 14.30 uur Orion Keuzecursus
11 t/m 15-05 Presentaties 4hv
11-05 15 min. Gesprek ouder/lgb (muv exa ll)
15-05 Orion Keuzecursus
21 + 22-05 Hemelvaartsweekeinde – leerlingen vrij
27-05 Examengala 5h 6v

Juni

01-06 2e Pinksterdag – leerlingen vrij
02-06 Ontwikkeldag – Roostervrije dag leerlingen
05-06 14.30 uur Orion Keuzecursus
10-06 Uitslag Centraal Examen 1
12-06 14.30 uur Keuzecursus
15 t/m 18-06 Centraal Examen 2
15 t/m 19-05 Toetsvrije week 4hv 5v
15-05 09.00-15.00 TED talk klas 3
18-06 09.00-15.00 TED talk klas 3
22 t/m 26-06 Toetsweek 4 4hv 5v
22 t/m 26-06 Proefwerkweek klas 3
22 t/m 26-06 Presentaties klas 2
26-06 Uitslag Centraal Examen 2
29-06 t/m 01-07 Stage klas 2 en 3
30-06 09.00 uur Inhalen toetsweek 4 4hv 5v
30-06 Presentaties klas 1

Juli

01-07 Presentaties klas 1
01-07 08.30 uur Inzage toetsen leerlingen bovenbouw
01-07 09.30 uur Cijfers in magister bovenbouw en onderbouw
02-07 Diploma uitreiking 5 havo en 6 vwo
03-07 18.30 uur Zomerfeest
06-07 Leerlingen inleveren boeken
06-07 Presentaties stage klas 2 en 3
07-07 Binnen-buitendag
09-07 10.00 uur Rapport halen

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud.