Jaarplanning

JAARPLANNING

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar

2017-2018 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

 

AUGUSTUS

28-08

Start Schooljaar 2017-2018

Introductie 08.45–12.00 (eindtijd per leergroep verschillend)

29-08

Introductie klas 1 t/m 3    09.15-15.00

Introductie klas 4 t/m 6    10.00-13.00

30-08

Introductie klas 1 t/m 3    10.00-13.00

Introductie klas 5 en 6      09.30-15.30

31-08

Start lessen

 

SEPTEMBER

01-09

Opgave vrijstellingen door leerlingen

07-09

Informatieavond ouders/verzorgers klas 1-2-3, start 19.00

08-09

Orion Cinema 14.30-16.00

LOW klas (4) 5 en 6 vanaf 14.30  

13-09

Openingsfestival  10.00-15.00

14-09

Openingsfestival  10.00-15.00

Officiële opening Campus  15.00-18.00

22-09

Orion Cinema 14.30-16.00

LOW klas (4) 5 en 6 vanaf 14.30

26-09

Dag van de Europese talen

28-09

Informatieavond ouders/verzorgers klas 4-5-6, start 19.00

Vrijwilligersmarkt leerlingen klas 4hv 13.00-16.00

29-09

LOW klas (4) 5 en 6 vanaf 14.30  

 

LOW Thema avond voor ouders/verzorgers en leerlingen

 

Leerlingen klas 5 en 6 herkansingsformulier ophalen P3 schooljaar 16-17

               

OKTOBER

04-10

Uiterlijk 12.00 uur herkansingsformulier inleveren klas 5 en 6 P3 16-17

 

Klas 1 Cito afname, daarna vervolg van lessen

06-10

Klas 1 Cito afname, daarna vervolg van lessen

 

Orion Cinema 14.30-16.00

LOW klas (4) 5 en 6 vanaf 14.30  

 

Start inschrijving gesprek met leergroepbegeleider (15 minuten gesprek)

09-10

Klankbord ouders HB 16.30-18.00

09/13-10

LOW klas (4) 5,6

12-10

Sluiting inschrijving gesprek met leergroepbegeleider

16/20-10

Herfstvakantie

23/27-10

Toetsvrije week Campus (klas 4)

25-10

Ouderavond leergroepbegeleider (15 min. gesprekken)

26-10

Ouderavond leergroepbegeleider (15 min. gesprekken)

27-10

Herkansing P3 schooljaar 16-17  08.30

 

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

30-10/03-11

Toetsweek 1 4hv, 5hv, 6v

 

NOVEMBER

30-10/03-11

Toetsweek 1 4hv, 5hv, 6v

09-11

Franse dag klas 2

10-11

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

13-11

Cijfers SE1 in magister

17-11

Ophalen herkansingsformulier 5hv 6v

20/23-11

Verkort lesrooster

Presentaties onderbouw (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider

21-11

22-11

Herkansingsformulier inleveren SE1, uiterlijk 12.00

Start inschrijving gesprek met docent (10 minuten gesprek)
 

24-11

Lessen stoppen om 11.40

 

Info middag HBO/VWO klas 4 havo en 4 vwo

27-11

Sluiting inschrijving gesprek docent (10 min. gesprek)

28-11

29-11

Uitreiken rapport leerlingen bovenbouw

Herkansing 5hv 6v SE1 08.30

 

DECEMBER

01-12

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

 

Uitreiken rapport leerlingen onderbouw

04/08-12

Sinterklaasviering onder LPT

07-12

Ouderavond docenten onderbouw en bovenbouw (10 min. gesprek)

Nederlandse dag klas 1

08-12

Cijfers herkansing 5hv 6v bekend

11-12

Ouderavond docenten onderbouw en bovenbouw (10 min. gesprek)

15-12

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

 

Kerstgala

18/22-12

Presentaties klas 4hv (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

21-12

Kerstontbijt 08.30-10.00

Presentaties klas 5v

22-12

Binnen-/buitendag

25-12/05-01

Kerstvakantie

 

JANUARI

08/12-01

Toetsvrije week Campus (klas 4)

11-01

Verkort lesrooster (8e + 9e uur vervallen)

12-01

Duitse dag klas 3

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

15/19-01

Toetsweek 2 4hv 5hv 6v

25-01

Informatie avond profielkeuze ouders klas 3

27-01

Open Dag Orion Lyceum 10.00-14.00

29-01

Cijfers bekend toetsweek 2 4hv 5hv 6v

31-01

Herkansingsformulier ophalen leerlingen 5hv 6v Toetsweek 2

 

FEBRUARI

01-02

Binnenhofbezoek klas 4 havo en 4 vwo

02-02

Deadline inleveren herkansingsformulier toetsweek 2 12.00

 

Orion “Apenkooi” 14.30-16.00

05/08-02

Verkort lesrooster

08-02

Engelse dag klas 1

05/07-02

Stage 4 havo, 4 vwo

08-02

Start inschrijving ouderavond 4hv 5hv 6v (docenten)

09-02

Roostervrije dag (geen lessen)

12/16-02

Voorjaarsvakantie

19-02

Klankbord ouders HB 16.30-18.00

 

Sluiting inschrijving ouderavond 4hv 5hv 6v

20-02

Leerlingen bovenbouw ontvangen rapport

21-02

Herkansing toetsweek 2 5hv 6v   08.30

21/23-02

Presentaties onderbouw (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

23-02

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

28-02

Ouderavond docenten klas 4hv 5hv 6v

 

 

 

MAART

02-03

Cijfers herkansingen toetsweek 2 bekend 5hv 6v

05-03

Ouderavond docenten klas 4hv 5hv 6v

06-03

Start inschrijving ouderavond docenten klas 1 t/m 3 (10 min. gesprek)

 

Aanmelding groep 8 ll 17.00

07-03

Aanmelding groep 8 ll 17.00

09-03

Leerlingen onderbouw ontvangen rapport

 

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

12-03

Sluiting inschrijving ouderavond docenten klas 1 t/m 3
 

14-03

Eindpresentaties examenleerlingen 5h 6v 16.00-20.00

15-03

Eindpresentaties examenleerlingen 5h 6v 16.00-20.00

19-03

Ouderavond docenten onderbouw (10 min. gesprek)

19/23-03

Toetsvrije week Campus (klas 4)

22-03

Ouderavond docenten onderbouw (10 min. gesprek)

23-03

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

 

Profielkeuze formulier inleveren klas 3 havo en 3 vwo

26/30-03

Toetsweek 3 4hv 5hv 6v

 

 APRIL

02-04

2e Paasdag (leerlingen vrij)

03-04

Roostervrije dag (leerlingen vrij)

06-04

Campus sportdag 4 havo en 4 vwo

 

Cijfers bekend toetsweek 3 4hv 5hv 6v

 

Keuzecursus klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

 

Ophalen herkansingsformulier toetsweek 3 5hv6v

09-04

Inleveren herkansingsformulier toetsweek 3 5hv6v 12.00

10-04

Cito klas 1 t/m3 daarna vervolg lessen

11-04

Herkansing 5hv 6v toetsweek 3 08.30

 

Uitreiken akkoordverklaring aan examen leerlingen

12-04

Cito klas 1 t/m3 daarna vervolg lessen

13-04

LOW klas 4/5 14.30

16/19-04

Verkort lesrooster

16-04

Examen leerlingen inleveren akkoord verklaring 12.00

 

Start inschrijving 15 min. gesprekken met leergroepbegeleider klas 1 t/m 4 en 5v

17-04

Cijfers herkansing toetsweek 3 bekend

 

20-04

Stuntdag 08.40-13.00

 

Sluiting inschrijving gesprekken met leergroepbegeleider

 

Orion Studium Generale klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

Leerlingen bovenbouw ontvangen rapport

23-04/04-05

Meivakantie

 

MEI

07-05

Klankbord ouders HB 16.30-18.00

10-05

Hemelvaartsdag (leerlingen vrij)

11-05

Hemelvaartsweekeinde (leerlingen vrij)

14-05

Start Centraal Examen 1

16-05

Ouderavond leergroepbegeleider

17-05

Ouderavond leergroepbegeleider

18-05

LOW klas 4/5 14.30

21-05

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

25-05

Orion Studium Generale klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

30-05

Presentaties onderbouw (dag en tijd indeling door leergroepbegeleider)

 

 

 

JUNI

01-06

LOW klas 4/5 14.30

Presentaties onderbouw (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

04/08-06

Presentaties klas 4hv (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

Presentaties klas 5v (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

11/15-06

Toetsvrije week Campus (klas 4)

13-06

Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak

18-06

Start Centraal Examen 2e tijdvak

18/22-06

Toetsweek 4 4hv 5v

 

Proefwerkweek klas 3

25-06

Laatste lesdag volgens lesrooster

25/27-06

Stage klas 2 en 3

26-06

Cijfers bekend toetsweek 4

27-06

Inhalen gemist schoolexamen 5v

28-06

Presentaties stage klas 2 en 3

29-06

Uitslag Centraal Examen 2e tijdvak

 

JULI

04-07

Boeken inleveren

05-07

Diploma uitreiking 15.30

06-07

Leerlingen ontvangen rapport 10.00

 

 

  Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud. 

Webdesign: Webgrades