Jaarplanning

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2016-2017 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers  op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

 

 MEI

24-04/05-05

Meivakantie

10-05/23-05

Centraal Examens 1e tijdvak

10-05

Gesprekken met leergroepbegeleider vanaf circa 19.00 uur  (via inschrijving)

11-05

12-05

Gesprekken met leergroepbegeleider vanaf circa 19.00 uur  (via inschrijving)

Klas 4/5 VWO en 4 Havo LOW voorbereiding; vanaf 14.00 uur

12-05

24-05

Orion Keuzecursus; 14.00 uur

6 VWO 3ER extra Rekentoets

25-05

Hemelvaart, vrij

26-05

Vrije dag

Rekentoets 3F 4 Havo en 5 VWO in periode 09-05 t/m 09-06

 

JUNI

02-06

02-06

05-06

07-06 of 08-06

09-06

Klas 4/5 VWO en 4 Havo LOW voorbereiding; vanaf 14.00 uur

Orion keuzecursus; 14.00 uur

2e Pinksterdag, vrij

Rekentoets 3ER 4 Havo en 5 VWO

Klas 4/5 VWO en 4 Havo LOW voorbereiding; vanaf 14.00 uur

14-06

Normering 1e tijdvak Centraal Examen

15-06

Eindpresentaties P3, klas 4HV, 5V

15-06

16-06

Studiemiddag vanaf 15.00 uur, leerlingen zonder schoolverplichtingen zijn vrij

Binnen / Buitendag

19-06

Start Centraal Examens 2e tijdvak

22-06/23-06

Eindpresentaties P3 klas 1-2-3

23-06

Werkmiddag

26-06/30-06

Schoolexamens SE3 klas 4/5 VWO en 4 Havo 

26-05/30-06

Proefwerkweek klas 3 Havo en VWO

28-06

Kennismakingsavond groep 8 leerlingen; 19.30 uur

30-06

Normering 2e tijdvak Centraal Examens

Rekentoets 3F 4 Havo en 5 VWO in periode 09-05 t/m 09-06

 

JULI

03-07/05-07

03-07

Stage klas 2 en 3

Extra dag voor schoolexamens klas 4/5 VWO en 4 Havo  , indien noodzakelijk

06-07

06-07

06-07

Cijfers SE3  bekend (12.00 uur)  

Cijfers Proefwerkweek klas 3 bekend (12.00 uur)

Presentatie stage klas 2 en 3

06-07

Diploma uitreiking; 15.30 uur

10-07

Leerlingen zonder schoolverplichtingen zijn vrij

11-07

Leerlingen inleveren boeken en materialen

12-07

Leerlingen zonder schoolverplichtingen zijn vrij

13-07

Leerlingen zonder schoolverplichtingen zijn vrij

14-07

 

28-08

Leerlingen rapport Periode 3; 10.00 uur

 

Start schooljaar 2017-2018

 

  Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud. 

Webdesign: Webgrades