Jaarplanning

JAARPLANNING

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste gegevens voor het schooljaar

2017-2018 samengevat. Van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht d.m.v. de Orion Nieuwsbrief of via e-mail.

 

 

FEBRUARI

01-02

Binnenhofbezoek klas 4 havo en 4 vwo

02-02

Deadline inleveren herkansingsformulier toetsweek 2 12.00

 

Orion Studium Generale 14.30-16.00

05/08-02

Verkort lesrooster

06-02

Campuscollege 'De impact van de Smartphone'

08-02

Engelse dag klas 1

05/07-02

Stage 4 havo, 4 vwo

08-02

Start inschrijving ouderavond 4hv 5hv 6v (docenten)

09-02

Roostervrije dag (geen lessen)

12/16-02

Voorjaarsvakantie

19-02

Klankbord ouders HB 16.30-18.00

 

Sluiting inschrijving ouderavond 4hv 5hv 6v

Klas 3 inleveren voorlopig profielkeuze formulier 

20-02

Leerlingen bovenbouw ontvangen rapport

21-02

Herkansing toetsweek 2 5hv 6v   08.30

21/23-02

Presentaties onderbouw (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

23-02

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

28-02

Ouderavond docenten klas 4hv 5hv 6v

 

 

 

MAART

01-03

Studiedag (leerlingen vrij)

02-03

Cijfers herkansingen toetsweek 2 bekend 5hv 6v

02-03

TEDxBreda

05-03

Ouderavond docenten klas 4hv 5hv 6v

06-03

Start inschrijving ouderavond docenten klas 1 t/m 3 (10 min. gesprek)

 

Aanmelding groep 8 ll 17.00

07-03

Aanmelding groep 8 ll 17.00

09-03

Leerlingen onderbouw ontvangen rapport

 

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

12-03

Sluiting inschrijving ouderavond docenten klas 1 t/m 3 
 

14-03

15-03

Eindpresentaties examenleerlingen 5h 6v 16.00-20.00

Eindpresentaties examenleerlingen 5h 6v 16.00-20.00

16-03

Nacht van het Verhaal 

19-03

Ouderavond docenten onderbouw (10 min. gesprek)

19/23-03

Toetsvrije week Campus (klas 4)

22-03

Ouderavond docenten onderbouw (10 min. gesprek)

23-03

Keuzecursus klas 1 t/m 4 en 5v 14.30-16.00

 

Profielkeuze formulier inleveren klas 3 havo en 3 vwo

26/30-03

Toetsweek 3 4hv 5hv 6v

 

 APRIL

02-04

2e Paasdag (leerlingen vrij)

03-04

Roostervrije dag (leerlingen vrij)

06-04

Campus sportdag 4 havo en 4 vwo

 

Cijfers bekend toetsweek 3 4hv 5hv 6v

 

Keuzecursus klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

 

Ophalen herkansingsformulier toetsweek 3 5hv6v

09-04

Inleveren herkansingsformulier toetsweek 3 5hv6v 12.00

10-04

Cito klas 1 t/m3 daarna vervolg lessen

10-04

Campuscollege ‘Het creatieve brein van jongeren’

11-04

Herkansing 5hv 6v toetsweek 3 08.30

 

Uitreiken akkoordverklaring aan examen leerlingen

12-04

Cito klas 1 t/m3 daarna vervolg lessen

13-04

LOW klas 4/5 14.30

16/19-04

Verkort lesrooster

16-04

Examen leerlingen inleveren akkoord verklaring 12.00

 

Start inschrijving 15 min. gesprekken met leergroepbegeleider klas 1 t/m 4 en 5v

17-04

Cijfers herkansing toetsweek 3 bekend

 

20-04

Stuntdag 08.40-13.00

 

Sluiting inschrijving gesprekken met leergroepbegeleider

 

Orion Studium Generale klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

Leerlingen bovenbouw ontvangen rapport

23-04/04-05

Meivakantie

 

MEI

18-05

Klankbord ouders HB 14.30-16.00

10-05

Hemelvaartsdag (leerlingen vrij)

11-05

Hemelvaartsweekeinde (leerlingen vrij)

14-05

Start Centraal Examen 1

16-05

Ouderavond leergroepbegeleider

17-05

Ouderavond leergroepbegeleider

18-05

LOW klas 4/5 14.30

21-05

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

25-05

Orion Studium Generale klas 1 t/m 3 14.30-16.00

 

LOW klas 4/5 14.30

30-05

Presentaties onderbouw (dag en tijd indeling door leergroepbegeleider)

 

 

 

JUNI

01-06

LOW klas 4/5 14.30

Presentaties onderbouw (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

04/08-06

Presentaties klas 4hv (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

Presentaties klas 5v (dag en tijd wordt ingedeeld door leergroepbegeleider)

11/15-06

Toetsvrije week Campus (klas 4)

12-06

Campuscollege ‘Ik & de duurzame wereld’

13-06

Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak

18-06

Start Centraal Examen 2e tijdvak

18/22-06

Toetsweek 4 4hv 5v

 

Proefwerkweek klas 3

25-06

Laatste lesdag volgens lesrooster

25/27-06

Stage klas 2 en 3

26-06

Cijfers bekend toetsweek 4

27-06

Inhalen gemist schoolexamen 5v

28-06

Presentaties stage klas 2 en 3

29-06

Uitslag Centraal Examen 2e tijdvak

29-06

Zomerfeest 18.30 – 21.30 uur

 

JULI 

03-07

Binnen-Buitendag

04-07

Boeken inleveren

05-07

Diploma uitreiking 15.30

06-07

Leerlingen ontvangen rapport 10.00

 

 

Eventuele wijzigingen, toevoegingen en/of aanpassingen onder voorbehoud. 

 

 

Webdesign: Webgrades